ข้อมูลการเมืองญี่ปุ่น


การปรับ ครม. ของ รบ. ญี่ปุ่น

22/10/2015

1. เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 7 ต.ค. 58 นาย Yoshihide Suga ลขธ. ครม. ประกาศรายชื่อ ครม. นรม. Abe ชุดใหม่ ภายหลังการ ปช. ครม. ดังปรากฎรายนาม ดังนี้

 • บุคคลที่ยังคงอยู่ใน ครม. ตามเดิม
  • (1) นาย Taro Aso รอง นรม./รมว.คลัง
  • (2) นาย Yoshihide Suga ลขธ. ครม.
  • (3) นาย Fumio Kishida รมว. กต.
  • (4) นาง Sanae Takaichi รมว. กิจการภายในและการสื่อสาร
  • (5) นาย Gen Nakatani รมว. การป้องกันประเทศ
  • (6) นาย Akira Amari รมว. ประจำ สนง. ครม. (ดูแลด้านเศรษฐกิจ การคลังและการฟื้นฟูเศรษฐกิจ)
  • (7) นาย Yasuhisa Shiozaki รมว. สธ. แรงงานและสวัสดิการ
  • (8) นาย Toshiaki Endo รมว. ประจำ สนง. ครม. (ดูแลด้านโอลิมปิก)
  • (9) นาย Shigeru Ishiba รมว. ประจำ สนง.ครม. (ดูแลเขตยุทธศาสตร์พิเศษแห่งชาติและดูแลการฟื้นฟูท้องถิ่น)
 • บุคคลที่เข้าร่วม ครม. ในครั้งนี้เป็นครั้งแรก
  • (10) นาง Tamayo Marukawa รมว. ก. สิ่งแวดล้อม
  • (11) นาย Hiroshi Hase รมว. ก. ศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (MEXT)
  • (12) นาย Hiroshi Moriyama รมว. เกษตร ป่าไม้และประมง
  • (13) นาย Motoo Hayashi รมว. ก. เศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม (METI)
  • (14) นาย Keiichi Ishii รมว.ที่ดิน ระบบโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคมและการท่องเที่ยว (MLIT)
  • (15) นาย Mitsuhide Iwaki รมว. ยธ.
  • (16) นาย Tsuyoshi Takagi รมว. ดูแลด้านการฟื้นฟูเหตุการณ์อุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ จ.ฟุคุชิมะ
  • (17) นาย Taro Kono รมว. ประจำ สนง. ครม. (ดูแลด้านความมั่นคงแห่งชาติการปฏิรูประบบราชการ และการป้องกันภัยพิบัติ)
  • (18) นาย Katsunobu Kato รมว. ประจำ สนง. ครม. (ดูแลปัญหาการลักพาตัวชาว ญป. โดย กลน. และภารกิจดูแลงานด้านสังคม โดยเฉพาะประเด็นการประกันสังคม)
  • (19) นาง Aiko Shimajiri รมว. ประจำ สนง. ครม. (ดูแล จ.โอกินะวะ และดินแดนทางตอนเหนือของ ญป.)

2. ข้อมูลเพิ่มเติม

2.1    การปรับ ครม. ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเรียกคะแนนความนิยมให้กลับมา และเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นภายหลังจากที่เสียคะแนนนิยมไปจากการผ่านร่าง พ.ร.บ. ความมั่นคง ทั้งนี้ ครม. ชุดนี้ น่าจะเป็นชุดที่บริหารงานจนถึงการเลือกตั้ง ส.ว. ในปีหน้า โดยมีการเก็บตัวบุคคลสำคัญหลายคนไว้ใน ครม. ดังเดิม เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องด้านนโยบาย และปรับตัว รมว. ด้าน ศก. บางคน เพื่อเสริมสร้างนโยบายด้าน ศก. ของ รบ. ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น เนื่องจาก focus ของ รบ.ในระยะต่อจากนี้ ได้แก่ การกระตุ้น ศก. ซึ่งหากประสบความสำเร็จ ก็จะส่งผลดีต่อการเลือกตั้ง ส.ว. ด้วย
2.2    ภารกิจใหม่ซึ่ง นรม. Abe ถือเป็น new goal คือ ภารกิจดูแลงานด้านสังคม โดยเฉพาะประเด็นการประกันสังคม หรือที่เรียกว่า Society in Which All 100 million People can be Active ซึ่งต้องทำงานร่วมกับหลายหน่วยงาน ผู้ที่ได้รับมอบหมายได้ดูแลงานด้านนี้ คือ นาย Katsunobu Kato
2.3    มีรายงานว่า การที่ นรม. Abe ยังคงให้นาย Shigeru Ishiba อยู่ใน ครม. ต่อไป แม้นาย Ishiba จะแสดงความประสงค์ที่จะไม่เข้าร่วม ครม. เนื่องจากไม่ต้องการให้นาย Ishiba มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นคัดค้านการบริหารงานของตน ทั้งนี้ สื่อญี่ปุ่นยังคงให้ความสนใจกับผู้ที่จะเป็นทายาททางการเมืองของ นรม. Abe ซึ่งโดยทั่วไปแล้วมองว่ามาจาก 2 ทาง คือ (1) นรม. เป็นผู้เลือกโดยมักเลือกจากคนใกล้ชิด และ (2) เป็นผู้ที่ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกพรรคที่ไม่ชื่นชอบ ปธ. พรรคคนปัจจุบัน โดยสื่อบางแห่งวิเคราะห์ว่า นาย Fumio Kishida รมว. กต. น่าจะเป็นผู้ที่ นรม. Abe ไว้วางใจเลือกให้เป็นทายาททางการเมือง
2.4    นรม. Abe มอบหมายให้นาย Natsuo Yamaguchi หน. พรรค Komeito คัดเลือกบุคคลมาดำรงตำแหน่ง รมว. ก. MLIT ซึ่งต่อมาพรรค Komeito ได้มอบหมายให้นาย Keiichi Ishi ดำรงตำแหน่งแทนนาย Akihiro Ota เพื่อเป็นการสนับสนุนการเปลี่ยนรุ่นภายในพรรค โดยจะให้นาย Ota ซึ่งเคยเป็น หน. พรรค และเคยดำรงตำแหน่ง รมต. ใน รบ. นรม. Abe เป็นกำลังสำคัญในการช่วยลูกพรรคหาเสียงในการเลือกตั้ง ส.ว. ในปีหน้า
2.5    สมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภา ญป. - ไทย พรรค LDP ที่อยู่ใน ครม. นรม. Abe ชุดปรับใหม่นี้ มี 3 คน ได้แก่ (1)นาย Yasuhisa Shiozaki รมว.สธ. แรงงานและสวัสดิการ ปธ. กลุ่มฯ (2) นาย Motoo Hayashi รมว. ก. เศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม (METI) ซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มฯ และ (3) นาย Taro Kono รมต. ประจำ สนง. ครม. (ดูแลด้านความมั่นคงแห่งชาติ การปฏิรูประบบราชการ และการป้องกันภัยพิบัติ) ซึ่งเป็น ลขธ. กลุ่มฯ และอยู่ในคณะผู้บริหารพรรค LDP 3 คน ได้แก่ (1) นาย Masahiko Komura รอง ปธ. พรรค ซึ่งเป็น ทปษ. กลุ่มฯ (2) นาย Sadakazu Tanagi ลขธ. พรรค ซึ่งเป็น ทปษ. กลุ่มฯ และ (3) นาย Toshimitsu Motegi : DG, Election Strategy Committee ซึ่งเป็น สมาชิกกลุ่มฯBack to the list