ข้อมูลการเมืองญี่ปุ่น


ท่าที ญป. ต่อผลการเลือกตั้งในเมียนมา

30/12/2015

1. เมื่อ 9 พ.ย. 58 นาย Yoshihide Suga ลขธ. ครม. ญป. และนาย Fumio Kishida รมว. กต. ญป. ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน โดยได้กล่าวแสดงความยินดีต่อย่างก้าวสำคัญเพื่อการพัฒนาไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยของเมียนมา และหวังที่จะให้เมียนมา ปฏิรูปประเทศในหลายด้านเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นประชาธิปไตย ซึ่ง ญป. ยืนยันที่จะพัฒนา คสพ. และความร่วมมือฉันท์มิตรกับเมียนมาต่อไป

2. ภายหลังจาก คกก.ควบคุมการเลือกตั้งของมียนมาประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อ 20 พ.ย. 58 กต.ญี่ปุ่น ได้ออกแถลงการณ์ในวันเดียวกันแสดงความยินดีที่การเลือกตั้งครั้งนี้ของเมียนมาเป็นไปด้วยเสรีภาพและยุติธรรม ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญก้าวหนึ่งของการพัฒนา ปชต. ของเมียนมา ซึ่งความสำเร็จดังกล่าวเกิดขึ้นจากความพยายามของ ปชช.เมียนมา พรรคการเมืองและผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทั้งหมด และประธาน คกก.ควบคุมการเลือกตั้ง รวมทั้งความพยายามในการปฏิรูปการเมืองของ ปธน.เต็ง เส่ง นอกจากนี้ แสดงความยินดีต่อพรรค NLD ซึ่งนำโดยนาง ASSK ที่ได้รับชัยชนะ และคาดหวังว่าการหารือกันระหว่างนาง ASSK / ปธน.เต็ง เส่ง และ พล.อ.มิน อ่อง หล่าย ผบ.สูงสุดของเมียนมาร์ เพื่อนำไปสู่การจัดตั้ง รบ.ชุดใหม่ จะเป็นไปด้วยความราบรื่น และเกิด รบ.ที่มีความมั่นคง และเป็นการพัฒนา ปชต.ในเมียนมาให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น โดยญี่ปุ่นจะยังคงให้ความช่วยเหลือต่อเมียนมาเพื่อให้เกิดการพัฒนาและความรุ่งเรือง และพัฒนามิตรภาพทางวัฒนธรรมและความร่วมมือกับเมียนมายิ่งขึ้นต่อไป

3. รบ. ญป. ได้มอบหมายให้นาย Yohei Sasakawa ผู้แทนพิเศษของญี่ปุ่นเรื่องเมียนมา เป็นหัวหน้าคณะเพื่อเข้าร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้งในเมียนมา และเยือนเมียนมา ระหว่าง 19 – 20 พ.ย. 58 โดยนาย Sasakawa ได้เข้าพบหารือ ปธน.เต็ง เส่ง / นาย Tin Oo ทปษ.สูงสุด พรรค NLD / นาย Tin Aye ประธาน คกก.ควบคุมการเลือกตั้ง และนาย Aung Min รมต.ประจำ สนง.ปธน.เมียนมาร์ ซึ่งมีสาระสำคัญ ได้แก่

3.1 ในการพบหารือกับ ทปษ.สูงสุด พรรค NLD นาย Sasakawa ได้แจ้งสารจาก นรม. Abe ถึงนาง ASSK หัวหน้าพรรค NLD ดังนี้

  • ขอแสดงความยินดีจากใจต่อชัยชนะของพรรค NLD ซึ่งนำโดยหัวหน้าพรรค ASSK ซึ่งญี่ปุ่นพร้อมที่จะร่วมมือกับนาง ASSK และให้ความร่วมมือในทุกด้าน ทั้งต่อภาครัฐและเอกชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนา ปชต. และการพัฒนาประเทศของเมียนมา
  • เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างพรรค NLD กับญี่ปุ่นที่มากขึ้นสำหรับการพัฒนา ปชต. และประเทศของเมียนมา และการเสริมสร้าง คสพ.ญป. – เมียนมา จึงคาดหวังว่า นาง ASSK จะเดินทางเยือนญี่ปุ่นในโอกาสแรก และประสงค์ที่จะพบนาง ASSK ที่ญี่ปุ่นในระยะอันใกล้นี้

3.2 ในการพบหารือกับ ปธน.เต็ง เส่ง นาย Sasakawa ได้แสดงความยินดีต่อการประสบความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของการปฏิรูปการเมืองของเมียนมาจากความสำเร็จตามความตั้งใจของ ปธน.เต็ง เส่ง และชื่นชมในการชี้นำของ ปธน.เต็ง เส่งในช่วงที่ผ่านมา ซึ่ง ปธน. เต็ง เส่ง ได้กล่าวแสดงการยอมรับในผลการเลือกตั้ง และจะจัดตั้ง รบ. ที่เหมาะสมที่สุดตามผลการเลือกตั้งต่อไป โดยในระยะเวลาที่เหลืออยู่ของ รบ.ปัจจุบัน จะพยายามให้ความสำคัญต่อการปรองดองกับชนกลุ่มน้อยต่อไป และขอบคุณญี่ปุ่นที่ให้ความช่วยเหลือต่อการพัฒนา ศก.และการปรองดองในเมียนมามาโดยตลอด และขอฝากข้อความดังกล่าวถึง นรม.Abe ด้วย

3.3 นาย Sasakawa ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองภายหลังผลการเลือกตั้งประกาศออกมากับนาย Tin Oo และนาย Tin Aye ซึ่งทราบว่าในระยะต่อจากนี้ จะมีการเรียกประชุมรัฐสภาในช่วงปลาย ม.ค. – ต้น ก.พ. 59 และมีการเลือก ปธน. ภายในเดือน มี.ค. 59 และจัดตั้ง รบ.ชุดใหม่ต่อไป
Back to the list