ข้อมูลการเมืองญี่ปุ่น


พัฒนาการของ คสพ. ญี่ปุ่น – กลต. ในห้วงการประชุมผู้นำ ญี่ปุ่น-จีน-กลต.

12/01/2016

1. ได้มีการหารือในระดับอธิบดีของ กต.ญี่ปุ่น และ กลต.

(ฝ่ายญี่ปุ่นนำโดยนาย Kimihiro Ishikane อธิบดีกรมเอเชียและโอเชียเนีย และฝ่าย กลต.นำโดยอธิบดีกรมเอเชีย ตอ.ฉน.) ที่กรุงโตเกียวเมื่อ 15 ธ.ค. 58 แต่ยังไม่ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขปัญหา Comfort Women เนื่องจากฝ่ายญี่ปุ่นยืนกรานว่าได้ดำเนินแก้ไขปัญหาดังกล่าวตามกฎหมายแล้วตาม Japan-ROK Claims Settlement and Economic Cooperation Agreement เมื่อ ค.ศ.1965 อย่างไรก็ดี ฝ่าย กลต.ยืนกรานว่าต้องการให้ รบ.ญี่ปุ่นแสดงความขอโทษและชำระค่าชดเชยในทางกฎหมาย และหลังจากนั้น จากความพยายามของฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของทั้งญี่ปุ่นและ กลต. ที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ได้ในปีนี้ ซึ่งเป็นปีครบรอบ 50 ปี การสถาปนา คสพ.ญี่ปุ่น – กลต. ทำให้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาในหนทางที่เป็นไปได้ โดยทั้งฝ่ายญี่ปุ่นและ กลต. ต่างมีท่าทีที่ผ่อนปรนขึ้น และนาย Fumio Kishida รมว.กต.ญี่ปุ่น ตัดสินใจที่จะเดินทางเยือน กลต. เพื่อหารือทวิภาคีกับ รมว.กต.กลต. เพื่อสรุปแนวทางแก้ไขปัญหา โดยในวันที่ 27 ธ.ค. 58 ได้มีการหารือระดับอธิบดีขึ้นอีกครั้งเพื่อสรุปเนื้อหาขั้นสุดท้าย


2. การหารือระหว่าง รมว.กต.ญี่ปุ่น – กลต.

เมื่อ 28 ธ.ค. 58 ณ กรุงโซล ซึ่งใช้เวลาการหารือกว่า 1 ชม. 20 นาที มีสาระสำคัญของการหารือ ได้แก่

2.1 รมว. กต. ญป. กล่าวว่า (1) โดยที่ประเด็น comfort women ถือเป็นการเหยียดหยามเกียรติและศักดิ์ศรีของสตรีเป็นจำนวนมาก รบ.ญี่ปุ่น จึงรู้สึกถึงความรับผิดชอบในเรื่องนี้ โดย นรม. ญี่ปุ่น ได้แสดงความรู้สึกผิดและเสียใจอย่างจริงใจต่อสตรีทุกคนที่ได้รับประสบการณ์อันน่าเจ็บปวดอย่างไม่สามารถประเมินค่าได้ และได้รับความเสียหายทั้งร่างกายและจิตใจที่มิอาจรักษาได้ (2) รบ. ญี่ปุ่นจะจัดสรร งปม. ประมาณ 1,000 ล้านเยน ให้ รบ. กลต. เพื่อใช้ในการจัดตั้งมูลนิธิให้ความช่วยเหลือ/เยียวยาแก่ comfort women และ (3) รบ. ญป. จะถือว่าการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวจะเป็นครั้งสุดท้ายและไม่มีการรื้อฟื้นปัญหานี้ขึ้นมาอีก และขอให้ยกเลิกการยกประเด็นนี้ขึ้นมาประณามในเวที รปท.

2.2 รมว. กต. กลต. กล่าวว่า (1) หาก รบ. ญป. ยืนยันที่จะดำเนินการตามที่ รมว.กต.ญี่ปุ่นกล่าวไว้ ก็จะถือว่าการแก้ไขปัญหาครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้าย และจะไม่รื้อฟื้นประเด็นนี้ขึ้นมาอีก (2) รบ. กลต. จะพยายามแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม โดยจะหารือกับองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางแก้ปัญหารูปปั้นเด็กหญิงซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของ comfort women ที่ตั้งอยู่ด้านหน้า สอท. ญป./กรุงโซล (3) รบ. กลต. จะไม่ยกประเด็นนี้ขึ้นมาในเวที รปท. อีก หาก รบ. ญป. ดำเนินการตามที่ได้แถลง ณ ที่นี้

2.3 ในการหารือทวิภาคีในครั้งนี้ ไม่ได้มีการออก Joint Statement แต่มีการจัดการแถลงข่าวร่วม (Joint Press Conference) ระหว่าง รมว.กต.ทั้งสองร่วมกัน


3. การหารือระหว่างผู้นำญี่ปุ่น – กลต. ทางโทรศัพท์

- ภายหลังการหารือทวิภาคี รมว.กต.ญี่ปุ่น – กลต. ตามข้อ 2 เมื่อ 28 ธ.ค. 58 เวลา 17.48 น. นรม.อาเบะ และ ปธน.ปัก ได้หารือกันทางโทรศัพท์ เป็นเวลา 15 นาที โดยมีผู้เข้าร่วมฝ่ายญี่ปุ่น ได้แก่ นาย Yoshihide Suga ลขธ. ครม. / นาย Koichi Hagiuda รอง ลขธ. ครม. / นาย Hiroshige Seko รอง ลขธ. ครม. (สมาชิกสมาคมมิตรภาพรัฐสภาไทย - ญี่ปุ่น) / นาย Shotaro Yachi ผอ. สนง. ความมั่นคงแห่งชาติ / นาย Eiichi Hasegawa ทปษ. พิเศษ นรม. / นาย Akitaka Saiki ปลัด กต. ฯลฯ

- นรม. อาเบะ ได้กล่าวแสดงความรู้สึกผิดและเสียใจอย่างจริงใจต่อสตรีทุกคนที่ได้รับประสบการณ์อันน่าเจ็บปวดอย่างไม่สามารถประเมินค่าได้ และได้รับความเสียหายทั้งร่างกายและจิตใจที่มิอาจรักษาได้ อย่างไรก็ดี ได้ยืนยันจุดยืนที่ว่า ญี่ปุ่นได้แก้ไขปัญหานี้ทางกฎหมายแล้วตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1965 แต่ก็ยินดีที่การหารือระหว่าง รมว. กต. ทั้งสองในครั้งนี้ ได้มีการตกลงว่าปัญหา comfort women ได้รับการแก้ไขแล้ว โดยจะถือเป็นครั้งสุดท้ายและจะไม่มีการรื้อฟื้นปัญหานี้ขึ้นมาอีก

- ปธน.ปัก แสดงความยินดีที่ปัญหา comfort women ได้รับการแก้ไขแล้วจากการตกลงระหว่าง รมว.กต.ทั้งสอง และหวังว่าทั้งญี่ปุ่นและ กลต. ร่วมมืออย่างแข็งขันที่จะสร้าง คสพ.กลต.-ญี่ปุ่น ในโฉมใหม่ต่อไป

- ผู้นำทั้งสองยืนยันที่จะใช้ความเป็นผู้นำในการรับผิดชอบการดำเนินการตามข้อตกลงดังกล่าว และรับมือกับปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยใช้พื้นฐานจากข้อตกลงนี้ และยังใช้โอกาสนี้ในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ทั้งความมั่นคง การแลกเปลี่ยนระหว่างบุคคล และ ศก.


4. ท่าทีฝ่าย รบ. และฝ่ายค้านของญี่ปุ่น

โดยรวมแล้ว ทั้งฝ่าย รบ. และฝ่ายค้านของญี่ปุ่นยอมรับและยินดีกับการหารือของ รมว. กต. ทั้งสอง ปท. ในครั้งนี้ แต่ก็มีสมาชิกบางส่วนของพรรค LDP กลุ่มอนุรักษ์นิยมที่ไม่เห็นด้วย และเห็นว่า รบ. ญี่ปุ่น ควรจะยืนยันท่าทีเดิมว่าได้แก้ปัญหานี้แล้ว ในขณะที่ บางส่วนก็กำชับให้ รบ. ญี่ปุ่น หาแนวทางป้องกันไม่ให้ รบ. กลต. นำประเด็นนี้ขึ้นมาเป็นข้อต่อรองได้อีก


5. ท่าทีของสหรัฐฯ

เมื่อ 28 ธ.ค. 58 นาย John Kerry รมว. กต. สหรัฐฯ ได้ออกแถลงการณ์แสดงความยินดีที่ ญป. – กลต. ซึ่งถือเป็นพันธมิตรที่สำคัญที่สุดของสหรัฐฯ สามารถปรองดองและบรรลุข้อตกลงในการแก้ปัญหา Comfort Women และชื่นชมผู้นำญี่ปุ่นและ กลต. ที่ได้พยายามและใช้วิสัยทัศน์จนสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าว


6. ท่าทีสื่อญี่ปุ่น

- สิ่งที่สื่อญี่ปุ่นยังห่วงกังวล ได้แก่ (1) รบ. กลต. อาจไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้อย่างแท้จริง ตราบใดที่องค์กรภาค ปชช. ที่เคลื่อนไหวในเรื่องนี้ ยังคงไม่หยุดการดำเนินการ และไม่มั่นใจว่า รบ. กลต. ในยุคต่อไปจะรักษาคำมั่นที่มีในวันนี้ (2) รบ. ปท. อื่นๆ ที่มีปัญหา comfort women กับญี่ปุ่น เช่น จีน ไต้หวัน และ ฟป. จะหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาเรียกร้อง รบ. ญี่ปุ่น ต่อไป ซึ่งปัจจุบัน ในไต้หวันก็ติดตามสถานการณ์ comfort women ญี่ปุ่น -กลต. อย่างใกล้ชิด และเริ่มมีความเคลื่อนไหวที่จะเรียกร้องให้ รบ. ญป. ชดใช้ให้กับ comfort women ไต้หวันที่ยังคงมีชีวิตอยู่ด้วยจำนวน 4 คน

- สื่อญี่ปุ่นวิเคราะห์ว่า การฟื้นฟู คสพ. ญี่ปุ่น-กลต. ในครั้งนี้ ทำให้ความพยายามของจีนในการใช้ปัญหาทางประวัติศาสตร์ที่มีร่วมกันกับ กลต. มาเป็นหมากเพื่อแยก กลต. ออกจาก ญป. หยุดชะงักลงได้ในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะความมุ่งหวังของจีนที่จะร่วมมือกับ กลต. ในการยกประเด็น comfort women ให้ได้รับการบันทึกเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกภายในปี ค.ศ. 2017
Back to the list