สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 19 มีนาคม 2564

19/03/2021

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะ 18 มี.ค. 64) 452,771 คน (เพิ่มขึ้น 1,499 คน)
- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 323 คน จังหวัดคานากาวะ 160 คน จังหวัดโอซากา 141 คน จังหวัดชิบะ 122 คน จังหวัดไซตามะ 115 คน
- ผู้เสียชีวิตสะสม 8,764 คน (เพิ่มขึ้น 32 คน)
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 325 คน
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 429,898 คน (เพิ่มขึ้น 1,111 คน)

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

พัฒนาการและมาตรการสำคัญ
- เมื่อ 18 มี.ค. 2564 รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินในกรุงโตเกียวและ 3 จังหวัด ให้สิ้นสุดในวันที่ 21 มี.ค. 2564 จากการประเมินจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ซึ่งลดลงกว่าร้อยละ 80 จากช่วงก่อนการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อเดือน ม.ค. 2564 และจากสถานการณ์ทางการแพทย์ซึ่งสัดส่วนการใช้เตียงผู้ป่วยอยู่ในระดับ 3 แล้ว ทั้งนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นได้กำหนด 5 หลักการป้องกันการขยายตัวของการระบาดอีกครั้ง ดังนี้
(1) การป้องกันการระบาดระหว่างการรับประทานอาหาร โดยขอให้ร้านอาหารลดระยะเวลาทำการโดยเปิดบริการได้ถึง 21.00 น. และดำเนินมาตรการป้องกันการระบาดตามแนวทางอย่างเคร่งครัด โดยรัฐบาลจะจัดสรรเงินช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ให้ความร่วมมือวันละ 40,000 เยน ตลอดจนขอความร่วมมือประชาชนในการรวมตัวรับประทานอาหารไม่เกิน 4 คน และหลีกเลี่ยงการรวมตัวกันจำนวนมากในช่วงฤดูชมดอกซากุระหรือการจัดงานเลี้ยงต้อนรับ-งานจบการศึกษา เป็นต้น
(2) การรับมือกับเชื้อไวรัส COVID-19 กลายพันธุ์ โดยยกระดับการสุ่มตรวจหาเชื้อกลายพันธุ์จากผู้ติดเชื้อใหม่จากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 40 และมาตรการป้องกันชายแดนโดยจำกัดจำนวนผู้เดินทางเข้าประเทศ
(3) การตรวจหาเชื้ออย่างมีกลยุทธ์ โดยขยายการตรวจเชื้อจากผู้ไม่มีอาการในเขตเมืองใหญ่ให้ได้วันละ 5,000 คน และขยายการตรวจหาผู้ติดเชื้อในบ้านพักคนชรา
(4) การจัดการด้านวัคซีนอย่างรวดเร็วและปลอดภัย โดยจะเริ่มฉีดวัคซีนผู้สูงอายุตั้งแต่วันที่ 12 เม.ย. 2564 และคาดว่าจะสามารถจัดหาวัคซีนได้อย่างน้อย 1 ร้อยล้านโดสภายในเดือน มิ.ย. 2564
(5) ยกระดับความพร้อมทางการแพทย์เพื่อรองรับการขยายตัวของการระบาดครั้งต่อไป โดยสร้างระบบรองรับการรักษาผู้ติดเชื้อซึ่งจะจัดสรรเตียงผู้ป่วย เตียงผู้พักฟื้น ที่พักรักษาตัวของผู้อาการเบาและผู้รักษาตัวในที่พำนักของตนอย่างมีประสิทธิภาพ
- กรุงโตเกียวได้ออกคำสั่งภายใต้พระราชบัญญัติมาตรการพิเศษป้องกันโรคติดต่อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่มาตรา 45 แก่ร้านอาหารที่ไม่ให้ความร่วมมือแม้จะได้รับหนังสือตักเตือนจากกรุงโตเกียวเมื่อช่วงต้นเดือน มี.ค. 2564 ไปแล้ว ให้ลดระยะเวลาประกอบการร้านอาหาร ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในญี่ปุ่นที่ได้มีการออกคำสั่งซึ่งมีบทลงโทษปรับไม่เกิน 300,000 เยน