สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2564

22/03/2021

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะ 21 มี.ค. 64) 456,865 คน (เพิ่มขึ้น 1,119 คน)

- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 256 คน จังหวัดมิยางิ 112 คน จังหวัดโอซากา 100 คน จังหวัดชิบะ 88 คน จังหวัดไซตามะ 79 คน

- ผู้เสียชีวิตสะสม 8,836 คน (เพิ่มขึ้น 19 คน)

- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 324 คน

- ผู้ที่รักษาหายสะสม 433,149 คน (เพิ่มขึ้น 1,021 คน)

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/

รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

พัฒนาการและมาตรการสำคัญ

- เมื่อ 19 มี.ค. 2564 นาง KOIKE Yuriko ผู้ว่าราชการกรุงโตเกียวแถลงเกี่ยวกับการป้องกันการขยายตัวของการแพร่ระบาดหลังการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยขอให้ประชาชนป้องกันตนเองด้วยวิธีการพื้นฐานอย่างจริงจังต่อไป และได้ริเริ่มระบบ “ผู้นำ (leader) การป้องกันการระบาด COVID-19” (コロナ対策リーダー) เป็นเงื่อนไขการให้เงินช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหารที่ร่วมมือลดระยะเวลาทำการจนถึงสิ้นเดือน มี.ค. 2564 โดยต้องลงทะเบียนชื่อผู้รับผิดชอบการดูแลมาตรการป้องกันการระบาดในร้านผ่านเว็บไซต์ Disaster Prevention Information ของกรุงโตเกียว ตั้งแต่เที่ยงวันที่ 22 มี.ค. 2564 เป็นต้นไป. สำหรับผู้ติดเชื้อที่มีอาการเบา กรุงโตเกียวขอความร่วมมือให้พักฟื้นในโรงแรมที่จัดไว้ให้ นอกจากนี้ ได้ขยายเวลาทำการสายด่วน Kokoro no Inochi Hotline (0570-087-478) ให้แก่ผู้มีปัญหาหรือคิดฆ่าตัวตาย ได้รับคำปรึกษาตลอด 24 ชม. ระหว่างวันที่ 23 – 27 มี.ค. 2564 (เวลาทำการปกติ 14.00 – 6.00 น. ของวันรุ่งขึ้น)
- เมื่อ 20 มี.ค. 2564 ที่ประชุม 5 ฝ่ายได้มีมติอย่างเป็นทางการว่า ไม่เปิดรับผู้เข้าชมจากต่างประเทศเข้าชมการแข่งขันโอลิมปิก และในกลางเดือน เม.ย. จะเปิดประชุมหารือเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนผู้เข้าชมในประเทศของสถานที่จัดการแข่งขันแต่ละแห่งโดยคาดว่าจะมีสัดส่วนอยู่ภายในไม่เกินร้อยละ 50
- จังหวัดโอซากาจะเริ่มการตรวจวัดอุณหภูมิผู้เดินทางเข้าจังหวัดที่มาจากฝั่งกรุงโตเกียวและปริมณฑลโดยรถไฟชินคันเซนที่สถานี Shin Osaka ระหว่างวันที่ 22 มี.ค. – 9 เม.ย. 2564 เวลา 9.00 – 21.00 น. โดยเจ้าหน้าที่จะขอให้ผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียสเข้ารับการตรวจร่างกาย
- กระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นระงับการใช้แอพพลิเคชัน LINE สำหรับติดตามตรวจสอบสุขภาพของผู้เดินทางเข้าญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค. 2564 เนื่องจากบริษัทรับพัฒนาระบบแอพพลิเคชันของ LINE แห่งหนึ่งซึ่งเป็นบริษัทของจีนสามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานในญี่ปุ่นได้
- กระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นได้จัดซื้อยา Avigan ตามที่ได้กำหนดแผนงานไว้จำนวนสำหรับ 2 ล้านคน มูลค่ารวม 1.39 หมื่นล้านเยน แต่ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าจะได้รับอนุมัติเป็นยารักษาการติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเป็นทางการเมื่อใด เนื่องจากข้อมูลผู้ใช้ยารักษาทั่วประเทศในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมามีเพียง 18,000 รายซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.5 ของจำนวนยาที่จัดซื้อเตรียมไว้