สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2564

23/03/2021

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะ 22 มี.ค. 64) 457,686 คน (เพิ่มขึ้น 822 คน)
- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 187 คน จังหวัดชิบะ 97 คน จังหวัดโอซากา 79 คน จังหวัดไซตามะ 60 คน จังหวัดคานากาวะ 56 คน
- ผู้เสียชีวิตสะสม 8,869 คน (เพิ่มขึ้น 32 คน)
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 324 คน
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 434,274 คน (เพิ่มขึ้น 1,119 คน)

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

พัฒนาการและมาตรการสำคัญ
- จังหวัดมิยางิ และเมืองเซนได ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ เมื่อ 18 มี.ค. 2564 โดยขอร้องให้ผู้ประกอบการร้านอาหารลดเวลาเปิดทำการถึง 21.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. 2564 เวลา 9.00 น. ถึงวันที่ 12 เม.ย. 2564 เวลา 05.00 น. เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นในระดับ 100 คน/วัน ต่อเนื่องตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมา นาย MURAI Yoshihiro ผู้ว่าราชการ จังหวัดมิยางิแจ้งว่า จะผลักดันให้รัฐบาลประกาศใช้มาตรการเข้มข้นป้องกันการระบาดเรื้อรัง ซึ่งให้อำนาจรัฐบาลท้องถิ่นกำหนดพื้นที่ที่จะประกาศใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสมกับสถานการณ์การระบาดได้
- เมืองฮาจิโอจิ กรุงโตเกียว ได้เริ่มเตรียมจัดส่งคูปองสำหรับการจองฉีดวัคซีนของผู้สูงอายุในพื้นที่จำนวน 160,000 คน ภายในสิ้นเดือน มี.ค. นี้ โดยผู้ที่ได้รับคูปองสามารถจองผ่านโทรศัพท์หรืออินเตอร์เน็ตได้ตั้งแต่ 5 เม.ย. 2564 และเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่ 12 เม.ย. 2564 วันละ 200 – 250 คน แต่จะเพิ่มจำนวนขึ้นในระยะต่อไป