สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2564

24/03/2021

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะ 23 มี.ค. 64) 459,176 คน (เพิ่มขึ้น 1,491 คน)
- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 337 คน จังหวัดโอซากา 183 คน จังหวัดไซตามะ 136 คน จังหวัดมิยางิ 121 คน จังหวัดชิบะ 74 คน
- ผู้เสียชีวิตสะสม 8,923 คน (เพิ่มขึ้น 53 คน)
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 320 คน
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 435,361 คน (เพิ่มขึ้น 1,082 คน)

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

พัฒนาการและมาตรการสำคัญ
- กรุงโตเกียวกำลังเตรียมการเพื่อขยายระยะเวลาขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านอาหารให้ปิดทำการในเวลา 21.00 น. ต่อไปอีก 1 เดือน นับจากวันที่ 22 มี.ค. 2564 เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันในกรุงโตเกียวยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยู่ และจะให้เงินช่วยเหลือร้านอาหารที่ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่วันละ 40,000 เยน
- ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะได้เริ่มใช้มาตรการป้องกันชายแดนโดยการให้ผู้เดินทางเข้าประเทศติดตั้ง application เพื่อติดตามสุขภาพ ตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค. 2564
- บริษัทเวชภัณฑ์ของญี่ปุ่น 2 แห่ง ได้แก่ Daiichi-Sankyo และ KM Biologics ได้เริ่มการทดลองวัคซีนเชื้อไวรัส COVID-19 เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2564 โดยฉีดให้แก่ผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงและผู้สูงอายุ วัคซีนของบริษัท Daiichi-Sankyo เป็นวัคซีน mRNA เช่นเดียวกับวัคซีนของบริษัท Pfizer ขณะที่วัคซีนของ KM Biologics เป็นวัคซีนเชื้อตาย (Inactivated vaccine) เช่นเดียวกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ทำให้ปัจจุบันมีบริษัทเวชภัณฑ์ญี่ปุ่นรวมทั้งสิ้น 4 แห่งที่พัฒนาวัคซีน COVID-19 (อีก 2 แห่ง คือ Shionogi และ AnGes MG, Inc)
- นาย KONO Taro รัฐมนตรีดูแลด้านการบริหารจัดการวัคซีนเปิดเผยว่า ได้แจ้งแก่รัฐบาลท้องถิ่นที่มีประชากรต่ำกว่า 1,000 คน ให้สามารถเริ่มฉีดวัคซีนให้แก่บุคคลทั่วไปพร้อมกับผู้สูงอายุได้ตั้งแต่วันที่ 12 เม.ย. 2564 นอกจากนี้ ได้แจ้งว่าจะให้เจ้าหน้าที่ทางการทูตต่างประเทศและครอบครัวในญี่ปุ่นกว่า 14,000 คนเป็นกลุ่มเป้าหมายการฉีดวัคซีนด้วย