สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2564

25/03/2021

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะ 24 มี.ค. 64) 461,100 คน (เพิ่มขึ้น 1,917 คน)
- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 420 คน จังหวัดโอซากา 262 คน จังหวัดมิยางิ 171 คน จังหวัดคานากาวะ 128 คน จังหวัดไซตามะ 121 คน
- ผู้เสียชีวิตสะสม 8,944 คน (เพิ่มขึ้น 21 คน)
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 328 คน
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 436,463 คน (เพิ่มขึ้น 1,096 คน)

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

พัฒนาการและมาตรการสำคัญ
- ผู้ว่าราชการกรุงโตเกียว และผู้ว่าราชการ 3 จังหวัด (ชิบะ คานากาวะ ไซตามะ) มีมติเห็นพ้องขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านอาหารให้เปิดทำการถึงเวลา 21.00 น. ไปจนถึงวันที่ 21 เม.ย. 2564 และให้เงินช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ให้ความร่วมมือวันละ 40,000 เยน และมีมาตรการจำกัดจำนวนผู้เข้าชมงานเทศกาลและขอให้เสร็จสิ้นงานภายในเวลา 21.00 น.
- กระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นร้องขอให้รัฐบาลท้องถิ่นพิจารณาปรับแผนการรับมือการระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ โดยให้เตรียมสรุปแนวทางการรับมือฉุกเฉินให้แล้วเสร็จภายในเดือน เม.ย. และแผนการเพิ่มปริมาณเตียงรองรับผู้ป่วยให้แล้วเสร็จภายในกลางเดือน พ.ค. 2564 โดยคำนึงถึงกรณีที่มีผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มสูงกว่าช่วงการระบาดระลอกที่ 3 เป็นเท่าตัว ทั้งนี้ ระหว่างการระบาดระลอกที่ 3 เกิดปัญหาการให้บริการทางการแพทย์อยู่ในภาวะวิกฤติ ไม่สามารถรับผู้ป่วยเข้ารักษาได้แม้จะมีเตียงรองรับเนื่องจากขาดแคลนบุคลากร และไม่สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่อาการดีขึ้นออกไปได้ทันที
- การวิ่งคบเพลิงโอลิมปิกเริ่มขึ้นในวันที่ 25 มี.ค. 2564 โดยจัดพิธีเปิด ณ J-Village จ. ฟูกูชิมะ เวลา 9.00 น. โดยไม่เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชม และมีมาตรการป้องกันการระบาดโดยงดเว้นการวิ่งในเส้นทางที่เกิดความแออัด หรือพิจารณายกเลิกการวิ่งในเส้นทางสาธารณะ หากตรวจพบว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องติดเชื้อไวรัส COVID-19