สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2564

26/03/2021

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะ 25 มี.ค. 64) 463,015 คน (เพิ่มขึ้น 1,917 คน)
- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 394 คน จังหวัดโอซากา 266 คน จังหวัดมิยางิ 161 คน จังหวัดคานากาวะ 121 คน จังหวัดไซตามะ 113 คน
- ผู้เสียชีวิตสะสม 8,971 คน (เพิ่มขึ้น 27 คน)
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 325 คน
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 437,702 คน (เพิ่มขึ้น 1,234 คน)

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

พัฒนาการและมาตรการสำคัญ
- เมื่อ 25 มี.ค. 2564 นาย NISHIMURA Yasutoshi รัฐมนตรีด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจได้ประชุมทางไกลกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ โดยให้คำมั่นต่อการประสานงานด้านมาตรการป้องกันการระบาด โดยที่ภาวะการระบาดในบางพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว นาย NISHIMURA จะหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นๆ เพื่อพิจารณาใช้มาตรการเร่งด่วนป้องกันการระบาดเรื้อรังหากจำเป็น
-บริษัทเวชภัณฑ์ UNIGEN ได้สร้างโรงงานผลิตวัคซีนในเมืองอิเคดะ จังหวัดกิฟุ ซึ่งจะแล้วเสร็จในเดือน มี.ค. 2564 โดยมีกำลังการผลิตวัคซีนสำหรับ 10 ล้านคน/ปี วัคซีนดังกล่าวพัฒนาจากความร่วมมือระหว่างบริษัท Shionogi กับศูนย์วิจัยโรคระบาดแห่งชาติญี่ปุ่น (NIID) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีกำหนดเริ่มก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ใน เม.ย. 2564 ซึ่งจะทำให้ในปีนี้จะมีกำลังการผลิตวัคซีนในประเทศสำหรับคนจำนวนมากกว่า 30 ล้านคน/ปี
- มูลนิธิวิจัยสเต็มเซลล์ iPS มหาวิทยาลัยเกียวโต จะสามารถให้สเต็มเซลล์ iPS ที่สร้างจากเลือดของผู้ป่วยที่ฟื้นตัวจากเชื้อไวรัส COVID-19 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแก่สถาบันวิจัยหรือบริษัทที่ต้องการนำไปศึกษาวิจัยต่อได้ตั้งแต่เดือน เม.ย. 2564