สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2564

29/03/2021

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะ 28 มี.ค. 64) 468,895 คน (เพิ่มขึ้น 1,784 คน)
- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดโอซากา 323 คน กรุงโตเกียว 313 คน จังหวัดมิยางิ 134 คน จังหวัดไซตามะ 114 คน จังหวัดเฮียวโกะ 93 คน
- ผู้เสียชีวิตสะสม 9,065 คน (เพิ่มขึ้น 29 คน)
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 341 คน
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 441,237 คน (เพิ่มขึ้น 1,314 คน)

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

พัฒนาการและมาตรการสำคัญ
- เมื่อ 26 มี.ค. 2564 กระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นเปิดเผยผลการศึกษาประเมินภาวะการเกิดอาการแพ้อย่างรุนแรง (anaphylaxis) ในผู้รับวัคซีนของบริษัท Pfizer พบว่าอยู่ในอัตราส่วน 1/12,000 ทั้งนี้ มีผู้ได้รับวัคซีนแล้วนับถึงวันที่ 21 มี.ค. 2564 จำนวน 578,000 คน สำหรับกรณีบุคลากรการแพทย์เพศหญิงที่เสียชีวิตด้วยอาการเลือดออกในสมองหลังรับวัคซีน 4 วัน ที่ประชุมผู้เชี่ยวชาญยังไม่สามารถให้ข้อสรุปได้ในขณะนี้เนื่องจากจำเป็นต้องมีข้อมูลเชิงลึกมากกว่านี้
- รัฐบาลญี่ปุ่นจะจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือการท่องเที่ยวในจังหวัดที่ภาวะการติดเชื้อคงที่ในระดับต่ำ สำหรับประชาชนที่ท่องเที่ยวภายในจังหวัดที่ตนอาศัยอยู่ มูลค่าสูงสุดคนละ 7,000 เยนต่อคืน (ค่าที่พัก 5,000 เยนและค่าอาหารหรือของที่ระลึก 2,000 เยน) ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. ถึงปลายเดือน พ.ค. 2564 นอกจากนี้ ได้ขยายระยะเวลาใช้แต้มสะสมจากแคมเปญ Go To Eat ถึงปลายเดือน มิ.ย. 2564 และจะยังไม่สามารถดำเนินแคมเปญ Go To Travel ได้โดยเร็ว