สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2564

30/03/2021

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะ 29 มี.ค. 64) 470,233 คน (เพิ่มขึ้น 1,339 คน)
- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 234 คน จังหวัดโอซากา 213 คน จังหวัดชิบะ 110 คน จังหวัดไซตามะ 102 คน จังหวัดคานากาวะ 93 คน
- ผู้เสียชีวิตสะสม 9,094 คน (เพิ่มขึ้น 29 คน)
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 342 คน
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 442,369 คน (เพิ่มขึ้น 1,130 คน)

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

พัฒนาการและมาตรการสำคัญ
- เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2564 นาย NISHIMURA Yasutoshi รัฐมนตรีด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ได้ประชุมทางไกลร่วมกับประธานสมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่น (Keidanren) หอการค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (JCCI) และ Japan Association of Corporate Executives (Keizai Doyukai) ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันการระบาดในสถานที่ทำงาน อาทิ งดการเลี้ยงต้อนรับเนื่องด้วยช่วงเวลานี้เป็นฤดูการโยกย้าย จัดประชุมทางไกล ส่งเสริมการทำงานจากบ้าน ขณะที่ด้านประธานสมาพันธ์ฯ หอการค้าฯ และ Keizai Doyukai ร้องขอให้รัฐบาลนำมาตรการเร่งด่วนป้องกันการระบาดเรื้อรังมาใช้โดยคำนึงถึงสถานการณ์การระบาด และเปิดเผยข้อมูลงบประมาณและการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันอย่างต่อเนื่อง
- กระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นได้แจ้งข้อควรระวังในการฉีดวัคซีนแก่รัฐบาลท้องถิ่นให้สามารถฉีดวัคซีนให้แก่ผู้มีอาการแพ้เกสรดอกไม้ อาหาร หรืออาการหอบหืดได้ และให้สังเกตว่ามีอาการแพ้หลังฉีดภายใน 30 นาทีหรือไม่ สำหรับผู้มีอาการแพ้หลังรับวีคซีนครั้งที่ 1 ขอให้งดเว้นรับวัคซีนครั้งที่ 2
- เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2564 สายการบิน ANA เป็นสายการบินของญี่ปุ่นแห่งแรกที่ได้เริ่มทดลองใช้แอพลิเคชัน Common Pass ซึ่งใช้แสดงเอกสารผลการตรวจ PCR สำหรับการเช็คอิน โดยมีสายการบินจากทั่วโลกทั้งหมด 8 บริษัทเข้าร่วมการทดลองนี้ นอกจากนี้ ANA ยังมีแผนเข้าร่วมการทดลองใช้แอพลิเคชันของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ต่อไปด้วย