สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2564

31/03/2021

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะ 30 มี.ค. 64) 472,317 คน (เพิ่มขึ้น 2,079 คน)
- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดโอซากา 432 คน กรุงโตเกียว 364 คน จังหวัดเฮียวโกะ 176 คน จังหวัดมิยางิ 121 คน จังหวัดไซตามะ 107 คน
- ผู้เสียชีวิตสะสม 9,127 คน (เพิ่มขึ้น 33 คน)
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 368 คน
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 443,640 คน (เพิ่มขึ้น 1,266 คน)

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

พัฒนาการและมาตรการสำคัญ
- นาย INOUE Shinji รัฐมนตรีดูแลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดเผยว่า รัฐบาลยกระดับโครงสร้างการพัฒนาและผลิตวัคซีนภายในญี่ปุ่น โดยจะจัดตั้งคณะทำงานอันประกอบด้วยหน่วยงานราชการ เอกชน และสถาบันการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องในช่วงฤดูร้อนปีนี้
- นาย ASO Taro รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังญี่ปุ่นชี้ว่า งบประมาณสำรองสำหรับการจัดการปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 มูลค่ารวม 11.5 ล้านล้านเยน คงเหลืออยู่เพียง 5 แสนล้านเยน จึงจำเป็นต้องปฏิรูปรายรับรายจ่ายของรัฐบาล เพราะคงไม่สามารถนำงบประมาณสำรองซึ่งไม่จำเป็นต้องได้รับมติเห็นชอบจากรัฐสภา มาใช้จำนวนมากเช่นนี้ทุกปีได้
- นาย SAKAMOTO Tetsushi รัฐมนตรีดูแลด้านการฟื้นฟูท้องถิ่นแจ้งว่า รัฐบาลได้มีมติจัดสรรงบประมาณ 4 พันล้านเยนสำหรับการส่งเสริมการทำงานทางไกล จำนวน 138 โครงการทั่วประเทศ โดยคาดหวังกระตุ้นการเคลื่อนย้ายไปท้องถิ่น เช่น การปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวในเมือง Shodoshima จังหวัดคางาวะ ให้เป็นพื้นที่สำนักงานย่อย (Satellite Office) เป็นต้น