สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 1 เมษายน 2564

01/04/2021

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะ 31 มี.ค. 64) 475,157 คน (เพิ่มขึ้น 2,832 คน)
- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดโอซากา 599 คน กรุงโตเกียว 414 คน จังหวัดเฮียวโกะ 211 คน จังหวัดมิยางิ 200 คน จังหวัดไซตามะ 152 คน
- ผู้เสียชีวิตสะสม 9,153 คน (เพิ่มขึ้น 26 คน)
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 382 คน
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 445,024 คน (เพิ่มขึ้น 1,384 คน)

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

พัฒนาการและมาตรการสำคัญ
- เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2564 ที่ประชุมศูนย์อำนวยการมาตรการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 จังหวัดโอซากา มีมติยื่นคำร้องต่อรัฐบาลให้ประกาศใช้มาตรการเร่งด่วนป้องกันการระบาดเรื้อรัง เพื่อป้องกันการระบาดภายในจังหวัดที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว เนื่องจากจังหวัดโอซากามีจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้นมากกว่ากรุงโตเกียวเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2564 นับเป็นรัฐบาลท้องถิ่นแห่งแรกที่ได้ยื่นคำร้องดังกล่าวต่อรัฐบาล
- นาย OMI Shigeru ประธานที่ประชุมกลุ่มย่อยด้านนโยบายการดำเนินงานป้องกันพื้นฐานชี้ว่า การระบาดในจังหวัดโอซากา เข้าใกล้ระดับ 4 โดยมีสาเหตุจากการรวมตัวรับประทานอาหารของคนหนุ่มสาว ด้านนาย YOSHIMURA Hirofumi ผู้ว่าราชการจังหวัดโอซากา กำลังพิจารณามาตรการที่เข้มงวดโดยการกำหนดหน้าที่ให้ร้านอาหารต้องติดตั้งแผ่นอะคริลิคในร้าน ให้ลูกค้าใส่หน้ากากอนามัยระหว่างอยู่ในร้าน ลดระยะเวลาเปิดทำการถึง 20.00 น. เป็นต้น
- เขตชินากาวะ กรุงโตเกียว ได้กำหนดใช้สนามแข่งม้าโออิเป็นที่จัดการฉีดวัคซีนเพิ่มอีก 1 แห่ง รวมมีสถานที่จัดการฉีดวัคซีนทั้งสิ้น 9 แห่ง โดยวัคซีนจะส่งมาถึงเขตฯ ในช่วงสัปดาห์วันที่ 19 เม.ย. 2564 และเริ่มการฉีดวัคซีนให้แก่ผู้สูงอายุในบ้านพักคนชรา จากนั้นหลังจากเดือน พ.ค. เป็นต้นไป จะจัดการฉีดวัคซีนให้แก่ผู้สูงอายุทั่วไป วันละ 250 คน