สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 5 เมษายน 2564

05/04/2021

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะ 4 เม.ย. 64) 485,776 คน (เพิ่มขึ้น 2,472 คน)
- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดโอซากา 594 คน กรุงโตเกียว 355 คน จังหวัดเฮียวโกะ 211 คน จังหวัดคานากาวะ 142 คน จังหวัดไซตามะ 135 คน
- ผู้เสียชีวิตสะสม 9,236 คน (เพิ่มขึ้น 12 คน)
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 431 คน
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 450,624 คน (เพิ่มขึ้น 1,523 คน)

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

พัฒนาการและมาตรการสำคัญ
- เมื่อ 2 เม.ย. 2564 กระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นได้แจ้งรัฐบาลท้องถิ่นทั่วประเทศเรื่องการปรับข้อกำหนดอนุญาตให้ผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 สายกลายพันธุ์ที่มีอาการเบาสามารถพักฟื้นที่สถานกักตัวที่รัฐบาลจัดไว้ได้แทนข้อกำหนดเดิมที่ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล เพื่อหลีกเลี่ยงความแออัดในการใช้เตียงผู้ป่วยจากกรณีของจังหวัดเฮียวโกะ ซึ่งตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 สายกลายพันธุ์มากที่สุดในญี่ปุ่น อย่างไรก็ดี หากสถานกักตัวไม่สามารถรองรับได้หรือผู้ป่วยไม่ยินยอมเข้าพักฟื้นในสถานกักตัว ผู้ป่วยสามารถพักฟื้นในที่พักอาศัยของตนได้โดยต้องไม่ออกจากที่พักอาศัย
- กระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นได้มีหนังสือแจ้งทุกจังหวัดให้เตรียมความพร้อมในการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 พร้อมรับการระบาดระลอกที่ 4 โดยคำนึงถึงจำนวนผู้ติดเชื้อที่อาจเพิ่มสูงขึ้นเป็นเท่าตัว เนื่องจากเชื้อไวรัส COVID-19 สามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว