สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 2 เมษายน 2564

02/04/2021

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะ 1 เม.ย. 64) 477,773 คน (เพิ่มขึ้น 2,605 คน)
- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดโอซากา 616 คน กรุงโตเกียว 475 คน จังหวัดเฮียวโกะ 199 คน จังหวัดมิยางิ 133 คน จังหวัดคานากาวะ 133 คน
- ผู้เสียชีวิตสะสม 9,194 คน (เพิ่มขึ้น 18 คน)
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 380 คน
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 446,416 คน (เพิ่มขึ้น 1,386 คน)

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

พัฒนาการและมาตรการสำคัญ
- รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศใช้มาตรการเร่งด่วนป้องกันการระบาดเรื้อรังในจังหวัดโอซากา (นครโอซากา) จังหวัดเฮียวโกะ (เมืองโกเบ เมืองนิชิโนะมิยะ เมืองอะชิยะ เมืองอะมะงะสะกิ) และจังหวัดมิยางิ (เมืองเซนได) ตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย. – 5 พ.ค. 2564 โดยจะขอให้ผู้ประกอบการร้านอาหารลดระยะเวลาทำการถึง 20.00 น. และมีมาตรการป้องกันการระบาดอย่างเคร่งครัด เช่น การติดตั้งแผ่นอะคริลิค ไม่รับลูกค้าที่ไม่ใส่หน้ากากอนามัย หากไม่ให้ความร่วมมือ ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจออกคำสั่งให้ลดระยะเวลาทำการและมีบทลงโทษปรับไม่เกิน 200,000 เยน นอกจากนี้ ยังขอให้ยกเว้นการใช้อุปกรณ์คาราโอเกะ เนื่องจากพบคลัสเตอร์จากร้านนั่งดื่มที่ให้บริการคาราโอเกะเวลากลางวัน การจัดงานอีเวนท์ต่างๆ กำหนดให้รับผู้เข้าชมได้สูงสุด 5,000 คน ผู้ประกอบการที่ให้ความร่วมมือลดระยะเวลาทำการจะได้รับเงินช่วยเหลือขั้นต่ำวันละ 40,000 เยน และจะพิจารณาเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมจากยอดขายหรือผลกระทบที่ได้รับ
- กระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นได้มีหนังสือแจ้งจังหวัดทั่วประเทศให้เตรียมความพร้อมในการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 พร้อมรับมือการระบาดระลอกที่ 4 โดยคำนึงถึงจำนวนผู้ติดเชื้อที่อาจเพิ่มสูงขึ้นเป็นเท่าตัว เนื่องจากเชื้อไวรัส COVID-19 สามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว และขอให้รายงานสรุปแผนการดำเนินการตรวจหาเชื้อแก่ สธ. ภายในวันที่ 23 เม.ย. 2564
- เมืองนาริตะ จังหวัดชิบะ ได้รับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและพนักงานในเครือบริษัท ANA Holdings จำนวน 7 คน เข้าเป็นเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมือง โดยจะปฏิบัติงานด้านการให้คำปรึกษาแก่ชาวต่างชาติหรือการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นระยะเวลา 1 ปี ทั้งนี้ ANA Holdings กำลังประสานกับรัฐบาลท้องถิ่นและบริษัทต่าง ๆ ราว 200 แห่ง เพื่อส่งพนักงานของบริษัทฯ จำนวนกว่า 400 คน ไปปฏิบัติงานชั่วคราว