สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 7 เมษายน 2564

07/04/2021

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 6 เมษายน 2564) 489,999 คน (เพิ่มขึ้น 2,656 คน)
- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดโอซากา 719 คน กรุงโตเกียว 399 คน จังหวัดเฮียวโกะ 276 คน จังหวัดไซตามะ 116 คน จังหวัดไอจิ 112 คน
- ผู้เสียชีวิตสะสม 9,283 คน (เพิ่มขึ้น 28 คน)
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 451 คน
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 454,055 คน (เพิ่มขึ้น 1,900 คน)
รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/
พัฒนาการและมาตรการสำคัญ
1. เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 64 ญี่ปุ่นได้รับวัคซีนของบริษัท Pfizer จำนวน 2 ล้านโดส ซึ่งเป็นล็อตที่ใหญ่ที่สุดและเป็นการจัดส่งล็อตที่ 11 จากฐานการผลิตในเบลเยียม
2. นาย HIROFUMI Yoshimura ผู้ว่าราชการจังหวัดโอซากา ได้ขอให้คณะกรรมการจัดงานโอลิมปิกฯ ย้ายสถานที่การจัดกิจกรรมการวิ่งคบเพลิง จากเดิมบนถนนใจกลางเมืองนครโอซากา ไปเป็นสถานที่อื่นในจังหวัดโอซากา เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้เกิดการรวมตัวกันของคนหมู่มาก และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อฯ ภายในจังหวัดโอซากาซึ่งมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นทุกวัน