สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 8 เมษายน 2564

08/04/2021

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 7 เมษายน 2564) 493,448 คน (เพิ่มขึ้น 3,451 คน)
- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดโอซากา 878 คน กรุงโตเกียว 555 คน จังหวัดเฮียวโกะ 328 คน จังหวัดไอจิ 188 คน จังหวัดไซตามะ 158 คน
- ผู้เสียชีวิตสะสม 9,313 คน (เพิ่มขึ้น 30 คน)
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 456 คน
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 455,382 คน (เพิ่มขึ้น 1,327 คน)
รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/
พัฒนาการและมาตรการสำคัญ
- เมื่อ 6 เม.ย. 64 กรุงโตเกียวเตรียมที่จะเสนอให้รัฐบาลกลางตัดสินใจใช้มาตรการก่อนที่จะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน (pre-emergency measures) เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ในกรุงโตเกียวเพิ่มสูงขึ้นเกิน 500 คน เป็นครั้งแรกในรอบ 2 เดือน