สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 12 เมษายน 2564

12/04/2021

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 11 เมษายน 2564) 506,895 คน (เพิ่มขึ้น 2,777 คน)
- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดโอซากา 760 คน กรุงโตเกียว 421 คน จังหวัดเฮียวโกะ 229 คน จังหวัดไซตามะ 139 คน จังหวัดคานากาวะ 132 คน
- ผู้เสียชีวิตสะสม 9,409 คน (เพิ่มขึ้น 17 คน)
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 520 คน
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 463,725 คน (เพิ่มขึ้น 2,732 คน)
รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

พัฒนาการและมาตรการสำคัญ

- ผู้ว่าราชการจังหวัดโอซากาเตรียมเรียกร้องให้รัฐบาลกลางประกาศให้จังหวัดโอซากาเป็นพื้นที่สถานการณ์ฉุกเฉิน หากการใช้มาตรการป้องกันการระบาดที่เข้มงวดขึ้นแต่ไม่ถึงขั้นประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน (มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเรื้อรัง หรือ มังเอนโบชิ : มัมโบ) ไม่เพียงพอต่อการควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดภายในจังหวัด โดยจะพิจารณาสถานการณ์อีกครั้งหลังวันที่ 19 เม.ย.
- ตั้งแต่วันที่ 12 เม.ย. 64 เป็นต้นไป กรุงโตเกียว จังหวัดเกียวโต และโอกินาวา ถือเป็นพื้นที่บังคับใช้มาตรการมัมโบ
- รัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า 65 ขึ้นไป โดยตั้งแต่ 12 เม.ย. 64 จะเริ่มฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุได้ในบางพื้นที่ และคาดว่าจะสามารถเริ่มฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุได้ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค. 64 เป็นต้นไป ทั้งนี้ จำนวนผู้สูงวัยที่อายุมากกว่า 65 ปี ในญี่ปุ่นมีจำนวนกว่า 36 ล้านคน โดยกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ 2 ที่ได้รับวัคซีนต่อจากกลุ่มบุคลากรด้านการแพทย์ซึ่งได้ฉีดวัคซีนครบ 2 โดสไปกว่า 5 แสนคนแล้ว