สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 14 เมษายน 2564

14/04/2021

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 13 เมษายน 2564) 512,703 คน (เพิ่มขึ้น 3,455 คน)
- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดโอซากา 1,099 คน (เกิน 1,000 คน/วันเป็นครั้งแรก) กรุงโตเกียว 510 คน จังหวัดเฮียวโกะ 391 คน จังหวัดไอจิ 168 คน จังหวัดไซตามะ 156 คน
- ผู้เสียชีวิตสะสม 9,477 คน (เพิ่มขึ้น 44 คน)
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 596 คน
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 468,770 คน (เพิ่มขึ้น 2,854 คน)
รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

พัฒนาการและมาตรการสำคัญ
- รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังพิจารณาการเพิ่มจังหวัดไอจิ คานากาวะ ไซตามะ และชิบะ เป็นพื้นที่บังคับใช้มาตรการการป้องกันการระบาดที่เข้มงวดขึ้นแต่ไม่ถึงขั้นประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน (มาตรการ มังเอนโบชิ หรือมัมโบ) เพิ่มเติมจากที่ได้ประกาศใช้มาตรการดังกล่าวในกรุงโตเกียว จังหวัดโอซากา และจังหวัดเกียวโตไปก่อนหน้านี้แล้ว