สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 15 เมษายน 2564

15/04/2021

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 14 เมษายน 2564) 517,011 คน (เพิ่มขึ้น 4,312 คน)
- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดโอซากา 1,130 คน กรุงโตเกียว 591 คน จังหวัดเฮียวโกะ 507 คน (เกิน 500 คน/วันเป็นครั้งแรก) จังหวัดไอจิ 216 คน จังหวัดคานากาวะ 205 คน
- ผู้เสียชีวิตสะสม 9,511 คน (เพิ่มขึ้น 34 คน)
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 608 คน
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 471,007 คน (เพิ่มขึ้น 2,237 คน)
รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

พัฒนาการและมาตรการสำคัญ
- สัดส่วนของผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์อังกฤษ (N501Y) เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วประเทศ นาย OMI Shigeru ประธานอนุคณะกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ของญี่ปุ่น กล่าวว่า สามารถพูดได้ว่า ได้เกิดการแพร่ระบาดระลอกที่ 4 ในญี่ปุ่นแล้ว
- สัดส่วนผู้ติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์อังกฤษในกรุงโตเกียวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 25.5 สูงขึ้นจากในช่วงสัปดาห์สิ้นเดือน มี.ค. 64 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 3.1 นาง KOIKE Yuriko ผู้ว่าราชการกรุงโตเกียว จึงขอความร่วมมือประชาชนเพิ่มความระมัดระวังป้องกันตนจากการติดเชื้อ ไม่เดินทางข้ามจังหวัด และไม่ออกจากบ้านหากไม่มีเหตุจำเป็น อีกทั้งเรียกร้องให้บริษัทต่าง ๆ อนุญาตให้พนักงานทำงานจากบ้านได้
- นาย OMI เสนอให้รัฐบาลพิจารณาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในจังหวัดโอซากา หากมาตรการป้องกันการระบาดที่เข้มงวดขึ้นแต่ไม่ถึงขั้นประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน (มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเรื้อรัง หรือ มังเอนโบชิ / มัมโบ) ไม่ช่วยให้สถานการณ์ผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลง และปัญหาสถานพยาบาลไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วยอาการรุนแรงก็ยังคงเป็นปัญหาใหญ่สำหรับจังหวัดโอซากา นาย OMI ระบุด้วยว่า มีความเป็นไปได้ที่สถานการณ์การติดเชื้อภายในกรุงโตเกียวจะพัฒนารุนแรงเช่นเดียวกับจังหวัดโอซากา