สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 16 เมษายน 2564

16/04/2021

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 15 เมษายน 2564) 521,586 คน (เพิ่มขึ้น 4,576 คน)
- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดโอซากา 1,208 คน กรุงโตเกียว 729 คน จังหวัดเฮียวโกะ 493 คน จังหวัดคานากาวะ 242 คน จังหวัดไอจิ 218 คน
- ผู้เสียชีวิตสะสม 9,546 คน (เพิ่มขึ้น 35 คน)
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 631 คน
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 473,570 คน (เพิ่มขึ้น 2,563 คน)
รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

พัฒนาการและมาตรการสำคัญ
- เมื่อเย็นวันที่ 15 เม.ย. 2564 รัฐบาลญี่ปุ่นได้เพิ่มจังหวัดไอจิ คานากาวะ ไซตามะ และชิบะ เป็นพื้นที่บังคับใช้มาตรการการป้องกันการระบาดที่เข้มงวดขึ้นแต่ไม่ถึงขั้นประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน (มาตรการมังเอนโบชิ หรือมัมโบ) เพิ่มเติมจากที่ได้ประกาศใช้มาตรการดังกล่าวในกรุงโตเกียว จังหวัดโอซากา จังหวัดเกียวโต และจังหวัดโอกินาวะก่อนหน้านี้แล้ว โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย. จนถึง วันที่ 11 พ.ค. 2564