สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 19 เมษายน 2564

19/04/2021

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 18 เมษายน 2564) 534,996 คน (เพิ่มขึ้น 4,093 คน)
- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดโอซากา 1,220 คน กรุงโตเกียว 543 คน จังหวัดเฮียวโกะ 406 คน จังหวัดคานากาวะ 220 คน จังหวัดไอจิ 207 คน
- ผู้เสียชีวิตสะสม 9,649 คน (เพิ่มขึ้น 16 คน)
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 723 คน
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 480,793 คน (เพิ่มขึ้น 2,415 คน)
รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

พัฒนาการและมาตรการสำคัญ
- นาย KONO Taro รัฐมนตรีซึ่งรับผิดชอบด้านการจัดการวัคซีน กล่าวว่า ในช่วงระหว่างเดินทางเยือนสหรัฐฯ นรม.ซูกะ ได้หารือทางโทรศัพท์กับ CEO ของบริษัท Pfizer และเชื่อว่าญี่ปุ่นจะสามารถได้รับวัคซีนสำหรับประชาชนทั่วประเทศที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป ภายในเดือนกันยายน 2564 นาย KONO ระบุด้วยว่า คาดว่าบริษัท Pfizer จะยื่นขออนุมัติรับรองความปลอดภัยสำหรับการใช้วัคซีนในกลุ่มเด็กที่มีอายุระหว่าง 12-15 ปี ในญี่ปุ่นในอนาคตเช่นกัน หลังจากที่บริษัทได้ยื่นเรื่องขออนุมัติความปลอดภัยของวัคซีนสำหรับกลุ่มดังกล่าวในสหรัฐฯ แล้ว