สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 21 เมษายน 2564

21/04/2021

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 20 เมษายน 2564) 542,256 คน (เพิ่มขึ้น 4,343 คน)
- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดโอซากา 1,153 คน กรุงโตเกียว 711 คน จังหวัดเฮียวโกะ 427 คน จังหวัดไซตามะ 207 คน จังหวัดไอจิ 190 คน
- ผู้เสียชีวิตสะสม 9,724 คน (เพิ่มขึ้น 45 คน)
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 769 คน
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 486,076 คน (เพิ่มขึ้น 3,024 คน)
รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

พัฒนาการและมาตรการสำคัญ

- เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 20 เม.ย. 2564 จังหวัดโอซากาได้ยื่นเรื่องต่อรัฐบาลกลางญี่ปุ่นขอให้ประกาศให้จังหวัดโอซากาเป็นพื้นที่บังคับใช้มาตรการสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยประสงค์ให้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างน้อย 3 สัปดาห์-1 เดือน และเตรียมเรียกร้องให้สถานประกอบการขนาดใหญ่ เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ ศูนย์การค้า สวนสนุก ปิดให้บริการ ในส่วนของร้านอาหาร เตรียมพิจารณาทางเลือกเพิ่มเติมว่าจะ 1) ให้ปิดบริการเช่นเดียวกัน หรือ 2) ปิดให้บริการวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุด และเปิดให้บริการจนถึง 20.00 น. ระหว่างวันจันทร์ – ศุกร์ หรือ 3) เปิดให้บริการได้ตามปกติ แต่ลดเวลาการให้บริการจนถึง 20.00 น. และงดให้บริการสุรา เป็นต้น สำหรับสถานศึกษา เตรียมอนุญาตให้นักเรียนที่ไม่สะดวกเดินทางมาเรียนที่โรงเรียน สามารถเรียนออนไลน์จากทางบ้านได้
- คาดว่า กรุงโตเกียว จังหวัดเฮียวโกะ และเกียวโต จะขอให้รัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นเดียวกับจังหวัดโอซากา ในช่วงปลายสัปดาห์นี้