สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 22 เมษายน 2564

22/04/2021

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 21 เมษายน 2564) 547,544 คน (เพิ่มขึ้น 5,291 คน)
- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดโอซากา 1,242 คน กรุงโตเกียว 843 คน จังหวัดเฮียวโกะ 563 คน จังหวัดไอจิ 312 คน จังหวัดคานากาวะ 252 คน
- ผู้เสียชีวิตสะสม 9,773 คน (เพิ่มขึ้น 49 คน)
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 791 คน
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 488,944 คน (เพิ่มขึ้น 2,868 คน)
รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/
พัฒนาการและมาตรการสำคัญ
- รัฐบาลญี่ปุ่นมีแนวโน้มเตรียมประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใน 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงโตเกียว จังหวัดโอซากา จังหวัดเฮียวโกะ และจังหวัดเกียวโต ทั้งนี้ กำลังเตรียมหารือกับผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระยะเวลาและรายละเอียดมาตรการภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน และประกาศอย่างเป็นทางการในวันที่ 23 เม.ย. 2564 สำหรับกรุงโตเกียว ได้เสนอให้รัฐบาลกลางประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ระหว่างวันที่ 29 เม.ย.-9 พ.ค. 2564 เพื่อให้ครอบคลุมช่วงวันหยุดยาว (Golden Week) ของญี่ปุ่น