สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 27 เมษายน 2564

27/04/2021

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 27 เมษายน 2564

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 26 เมษายน 2564) 571,672 คน (เพิ่มขึ้น 3,320 คน)

- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดโอซากา 924 คน กรุงโตเกียว 425 คน จังหวัดเฮียวโกะ 310 คน จังหวัดไอจิ 161 คน จังหวัดคานากาวะ 160 คน

- ผู้เสียชีวิตสะสม 10,012 คน (เพิ่มขึ้น 35 คน)

- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 898 คน

- ผู้ที่รักษาหายสะสม 504,738 คน (3,129 คน)

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/

รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/ 

พัฒนาการและมาตรการสำคัญ
- ผู้เสียชีวิตสะสมจาก COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่นมีจำนวนเกิน 10,000 คน
- นาย KATO Katsunobu เลขาธิการ ครม. แจ้งว่า พบผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 สายพันธุ์อินเดียในญี่ปุ่นแล้ว  21 คน ในจำนวนนี้ เป็นผู้ที่ถูกตรวจพบที่ท่าอากาศยานก่อนเข้าประเทศ 20 คน และภายในกรุงโตเกียว 1 คน เชื้อดังกล่าวสามารถแพร่ระบาดระหว่างคนง่ายขึ้น รวมทั้งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการป้องกันโรคของวัคซีน รัฐบาลญี่ปุ่นได้เตรียมประสานข้อมูลกับ WHO อย่างใกล้ชิดในเรื่องนี้ พร้อมเตรียมเพิ่มความเข้มงวดของมาตรการการเดินทางเข้าญี่ปุ่นต่อไป