สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 28 เมษายน 2564

28/04/2021

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 28 เมษายน 2564

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 27 เมษายน 2564) 576,626 คน (เพิ่มขึ้น 4,966 คน)

- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดโอซากา 1,230 คน กรุงโตเกียว 828 คน จังหวัดเฮียวโกะ 505 คน จังหวัดไอจิ 281 คน จังหวัดฟูกูโอกะ 277 คน

- ผู้เสียชีวิตสะสม 10,075 คน (เพิ่มขึ้น 63 คน)

- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 916 คน

- ผู้ที่รักษาหายสะสม 508,388 คน (3,650 คน)

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/

รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/ 

พัฒนาการและมาตรการสำคัญ
- เมื่อ 27 เม.ย. 64 นาย KISHI Nobuo รมว.กลาโหม แจ้งว่า นรม.ซูกะได้สั่งการให้กระทรวงกลาโหมจัดตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนขนาดใหญ่ในกรุงโตเกียวและจังหวัดโอซากา โดยศูนย์ในกรุงโตเกียว มีกำหนดเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค. 64 เป็นต้นไป เป็นระยะเวลา 3 เดือน และจะมีแพทย์และพยาบาลของหน่วยกองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ศูนย์ดังกล่าวจะมุ่งเน้นการฉีดวัคซีนของบริษัท Moderna และ AstraZeneca และคาดว่า จะสามารถฉีดวัคซีนได้มากถึง 10,000 คน/วัน ซึ่งสูงกว่าศักยภาพของหน่วยงานท้องถิ่นอย่างมาก (280 คน/วัน) สำหรับการจัดตั้งศูนย์ที่จังหวัดโอซากา ทางการญี่ปุ่นกำลังอยู่ระหว่างการหารือกับหน่วยงานท้องถิ่นในการมอบหมายหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการเร่งฉีดวัคซีน