สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 30 เมษายน 2564

30/04/2021

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 30 เมษายน 2564

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 29
เมษายน 2564) 588,330 คน (เพิ่มขึ้น 5,918 คน)

- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดโอซากา 1,172 คน กรุงโตเกียว 1,027 คน (สูงกว่า 1,000 คน เป็นครั้งแรก นับตั้งแต่วันที่ 28 ม.ค. 2564)  จังหวัดเฮียวโกะ 534 คน จังหวัดไอจิ 430 คน จังหวัดฟูกูโอกะ 337 คน

- ผู้เสียชีวิตสะสม 10,204 คน (เพิ่มขึ้น 78 คน)

- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 951 คน

- ผู้ที่รักษาหายสะสม 515,560 คน (7,172 คน)

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/

รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/ 

พัฒนาการและมาตรการสำคัญ
- นรม.ซูกะ ให้สัมภาษณ์ว่า รัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมแก้ไขกฎหมายเพื่ออนุญาตให้สามารถนำวัคซีนที่มีการใช้ในต่างประเทศอย่างแพร่หลายแล้ว เช่น AstraZeneca และ Moderna มาใช้ฉีดแก่ประชาชนในญี่ปุ่น โดยไม่ต้องรอผลการทดสอบทางคลินิกภายในประเทศ โดยคาดว่า รัฐบาลจะสามารถเสนอร่างแก้ไขกฎหมายได้ภายในต้นปีหน้า มาตรการดังกล่าวจะลดเวลาตั้งแต่การยื่นขออนุมัติการรับรองวัคซีนจากเดิมที่ต้องใช้เวลานานกว่า 1 ปีให้เหลือประมาณ 1 เดือนตามโมเดลของสหรัฐฯ ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวมุ่งที่จะฉีดวัคซีนให้กับประชาชนได้เร็วขึ้นและลดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ 
- แหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือของรัฐบาลเปิดเผยว่า รัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมจัดทำ ”วัคซีนพาสปอร์ต” โดยจะเป็นแอพลิเคชั่นบนสมาร์ตโฟนที่เชื่อมต่อกับระบบบันทึกการฉีดวัคซีนของรัฐบาล และบรรจุประวัติการฉีดวัคซีน ผลตรวจ PCR และ  Antigen ของประชาชนในญี่ปุ่น ผู้เดินทางไปต่างประเทศสามารถแสกน QR Code ที่ท่าอากาศยานก่อนเดินทางเข้า-ออกจากประเทศญี่ปุ่น โดยหวังว่า วัคซีนพาสปอร์ตจะช่วยให้ญี่ปุ่นกลับมามีการเดินทางติดต่อทางธุรกิจกับประเทศใน EU อาเซียน และจีนได้ แอพลิเคชั่นดังกล่าวจะพัฒนาขึ้นจากแอพลิเคชั่น CommonPass ของ World Economic Forum และคาดว่า กระทรวงสาธารณสุขฯ และกระทรวงต่างประเทศญี่ปุ่น จะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในเรื่องนี้