สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2564

05/05/2021

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2564

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 4 พฤษภาคม 2564) 613,552 คน (เพิ่มขึ้น 4,199 คน)

- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดโอซากา 884 คน กรุงโตเกียว 609 คน จังหวัดเฮียวโกะ 337 คน จังหวัดฟูกูโอกะ 239 คน จังหวัดฮอกไกโด 233 คน

- ผู้เสียชีวิตสะสม 10,487 คน (เพิ่มขึ้น 50 คน)

- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 1,083 คน

- ผู้ที่รักษาหายสะสม 534,836 คน (19,276 คน)

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/

รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

พัฒนาการและมาตรการสำคัญ
- เมื่อ 4 พ.ค. 64 ผู้ว่าราชการจังหวัดโอซากาให้สัมภาษณ์ว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดภายในจังหวัดยังไม่คลายความรุนแรง จึงอาจจำเป็นต้องยืดระยะเวลาสถานการณ์ฉุกเฉินออกไป โดยในวันที่ 6 หรือ 7 พ.ค. 64 จะจัดการประชุมผู้เกี่ยวข้องภายในจังหวัดเพื่อพิจารณาตัดสินใจ นอกจากนี้ จะเตรียมหารือกับจังหวัดเฮียวโกะและจังหวัดเกียวโตอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับการร่วมกันยื่นเรื่องต่อรัฐบาลกลางขอขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินต่อไป