สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2564

06/05/2021

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2564

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 5 พฤษภาคม 2564) 617,622 คน (เพิ่มขึ้น 4,071 คน)

- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดโอซากา 668 คน กรุงโตเกียว 621 คน จังหวัดฟูกูโอกะ 337 คน จังหวัดเฮียวโกะ 331 คน จังหวัดไอจิ 224 คน

- ผู้เสียชีวิตสะสม 10,547 คน (เพิ่มขึ้น 60 คน)

- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 1,114 คน

- ผู้ที่รักษาหายสะสม 538,946 คน (4,110 คน)

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/

รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

พัฒนาการและมาตรการสำคัญ
- นรม.ซูกะ ให้สัมภาษณ์ว่า เตรียมหารือผู้เกี่ยวข้องเพื่อประเมินประสิทธิภาพในการจัดการการแพร่ระบาด ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินในกรุงโตเกียว จังหวัดโอซากา เฮียวโกะ และเกียวโต และสถานการณ์กึ่งฉุกเฉินใน 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดมิยากิ ไซตามะ ชิบะ คานากาวะ ไอจิ มิเอะ และโอกินาวะ และจะตัดสินใจการดำเนินการขั้นต่อไป ทั้งนี้ เดิม มาตรการดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในวันที่ 11 พ.ค. 64 และแหล่งข่าวระบุว่า รัฐบาลจะตัดสินใจในวันที่ 7 พ.ค. 64 นี้ ว่า จะขยายสถานการณ์ฉุกเฉินและกึ่งฉุกเฉินออกไปหรือไม่ นอกจากนี้ จังหวัดฮอกไกโด ฟูกูโอกะ และโทคุชิมะ ได้ยื่นขออนุญาตจากรัฐบาลกลางเพื่อบังคับใช้มาตรการกึ่งฉุกเฉินเพิ่มเติมด้วยเช่นกัน