สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2564

07/05/2021

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2564

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 6 พฤษภาคม 2564) 621,981 คน (เพิ่มขึ้น 4,375 คน)

- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดโอซากา 747 คน กรุงโตเกียว 591 คน จังหวัดฮอกไกโด 320 คน คน จังหวัดไอจิ 290 คน จังหวัดเฮียวโกะ 281 คน

- ผู้เสียชีวิตสะสม 10,612 คน (เพิ่มขึ้น 65 คน)

- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 1,098 คน

- ผู้ที่รักษาหายสะสม 542,569 คน (3,623 คน)

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/

รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

พัฒนาการและมาตรการสำคัญ

- รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังพิจารณาขยายเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปจนถึงวันที่ 31 พ.ค. 64 จากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่ 11 พ.ค. 64 และจะเพิ่มจังหวัดไอจิและฟูกูโอกะเข้าไปในประกาศ จากเดิมที่มีกรุงโตเกียว จังหวัดโอซากา เฮียวโกะ และเกียวโต รวมจังหวัดภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินทั้งสิ้น 6 จังหวัด และกำลังพิจารณาปรับปรุงมาตรการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) ขอให้ร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และคาราโอเกะ ปิดให้บริการต่อไป และเพิ่มการห้ามมิให้ลูกค้านำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาบริโภคเองในร้าน รวมทั้งกำลังพิจารณาบทลงโทษทางกฎหมายสำหรับประชาชนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนท้องถนนและสวนสาธารณะ จากเดิมที่เป็นเพียงการตักเตือนเท่านั้น
2) ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าที่มีพื้นที่รวมมากกว่า 1,000 ตร.ม. สามารถเปิดทำการได้ แต่ขอให้ปิดให้บริการในเวลา 20.00 น.
3) สถานที่จัดงานอีเวนท์ต่าง ๆ สามารถเปิดให้ผู้ชมเข้าร่วมกิจกรรมได้สูงสุดไม่เกิน 5,000 คน หรือไม่เกินครึ่งหนึ่งของความจุของสถานที่ และปิดงานภายในเวลา 21.00 น.
4) รัฐบาลจะแจกจ่ายชุดทดสอบแอนติเจนอย่างง่าย 8 ล้านชุด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในสถานพยาบาลและบ้านพักคนชรา
5) ยังคงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดตามเดิม ได้แก่ ขอให้หลีกเลี่ยงการเดินทางออกนอกบ้านที่ไม่จำเป็น ขอความร่วมมือให้พนักงานทำงานจากบ้านประมาณร้อยละ 70 ของพนักงานทั้งหมด ไม่เดินทางข้ามจังหวัด และหลีกเลี่ยงสถานที่แออัด

- นอกจากนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค. 64 จะปรับเพิ่มให้จังหวัดกิฟุ มิเอะ และฮอกไกโด อยู่ภายใต้สถานการณ์กึ่งฉุกเฉิน (มัมโบ) จากเดิมที่มีจังหวัดไซตามะ ชิบะ คานากาวะ เอฮิเมะ และโอกินาวา ทั้งนี้ จังหวัดมิยากิจะออกจากมาตรการมัมโบตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค. 64 เป็นต้นไป เนื่องจากสถานการณ์ในจังหวัดดีขึ้น

- รัฐบาลจะหารือประเด็นข้างต้นกับผู้เชี่ยวชาญในวันนี้ (7 พ.ค. 64) เวลา 17.00 น. (เวลาญี่ปุ่น) เพื่อตัดสินใจประกาศมาตรการที่เกี่ยวข้องต่อไป

- สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่รุนแรงในอินเดีย รัฐบาลญี่ปุ่นจะเพิ่มความเข้มงวดสำหรับผู้ที่เดินทางจากอินเดีย ปากีสถาน และเนปาล โดยเมื่อเดินทางถึงญี่ปุ่นจะต้องกักตัวในสถานที่ที่ทางการญี่ปุ่นจัดให้เป็นเวลา 6 วัน (จากเดิม 3 วัน) และจะต้องตรวจหาเชื้อฯ ทุก 3 วัน หากผลเป็นลบ จะสามารถไปกักตัวที่บ้านพักต่อได้จนครบ 14 วัน มาตรการดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 10 พ.ค. 64