สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2564

11/05/2021

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2564

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 10 พฤษภาคม 2564) 646,699 คน (เพิ่มขึ้น 4,940 คน)

- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดโอซากา 668 คน กรุงโตเกียว 573 คน จังหวัดไอจิ 426 คน จังหวัดฮอกไกโด 409 คน จังหวัดฟูกูโอกะ 372 คน

- ผู้เสียชีวิตสะสม 10,981 คน (เพิ่มขึ้น 71 คน)

- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 1,152 คน

- ผู้ที่รักษาหายสะสม 559,553 คน (เพิ่มขึ้น 4,152 คน)

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/

รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/ 

พัฒนาการและมาตรการสำคัญ
- รัฐบาลญี่ปุ่นได้รับผลการทดลองทางคลินิกของวัคซีนของ บ. Moderna และวัคซีนของ บ. AstraZeneca หลังจากได้ฉีดวัคซีนให้กับอาสาสมัครครบ 2 ครั้งตามกำหนดแล้ว หลังจากนี้ ในวันที่  20 พ.ค. 64  จะรับฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับประสิทธิผลและความปลอดภัยของวัคซีนทั้ง 2 ชนิด ซึ่งถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติให้เริ่มฉีดวัคซีนให้กับประชาชนภายในประเทศต่อไปได้
- บริษัทเวชภัณฑ์ Shionogi & Co. ของญี่ปุ่นกำลังพัฒนาวัคซีนขึ้นเองเป็นตัวแรกในญี่ปุ่น ขณะนี้ กำลังหารือกับกระทรวงสาธารณสุขฯ เกี่ยวกับกรอบการประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของวัคซีน และตั้งเป้าที่จะเริ่มฉีดให้แก่ประชาชนได้ภายในปีนี้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เตรียมรองรับการผลิตวัคซีนจำนวน 10 ล้านโดสต่อปี และจะเพิ่มกำลังการผลิตต่อไป