สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2564

12/05/2021

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2564

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 11 พฤษภาคม 2564) 652,935 คน (เพิ่มขึ้น 6,242 คน)

- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดโอซากา 974 คน กรุงโตเกียว 925 คน จังหวัดไอจิ 578 คน จังหวัดฮอกไกโด 421 คน จังหวัดฟูกูโอกะ 404 คน

- ผู้เสียชีวิตสะสม 11,095 คน (เพิ่มขึ้น 113 คน)

- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 1,176 คน

- ผู้ที่รักษาหายสะสม 564,128 คน (4,575 คน)

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/

รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

พัฒนาการและมาตรการสำคัญ
- วันนี้ (12 พ.ค. 2564) เป็นวันแรกที่การขยายสถานการณ์ฉุกเฉินมีผลบังคับใช้ใน 4 จังหวัด (กรุงโตเกียว จังหวัดโอซากา เฮียวโกะ และเกียวโต) และเริ่มใช้มาตรการภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินเป็นวันแรกในจังหวัดไอจิและฟูกูโอกะ รวมจังหวัดที่อยู่ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินทั้งสิ้น 6 จังหวัด และจะสิ้นสุดในวันที่ 31 พ.ค. 2564