สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2564

13/05/2021

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2564

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 12 พฤษภาคม 2564) 659,988 คน (เพิ่มขึ้น 7,057 คน)

- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 969 คน จังหวัดโอซากา 851 คน จังหวัดไอจิ 679 คน จังหวัดฟูกูโอกะ 635 คน จังหวัดฮอกไกโด 529 คน

- ผู้เสียชีวิตสะสม 11,201 คน (เพิ่มขึ้น 106 คน)

- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 1,189 คน

- ผู้ที่รักษาหายสะสม 568,558 คน (4,430 คน)

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/

รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

พัฒนาการและมาตรการสำคัญ
- รัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมประกาศห้ามไม่ให้ชาวต่างชาติที่มีประวัติการพำนักอาศัยในอินเดีย ปากีสถาน และเนปาล ในช่วง 14 วันที่ผ่านมาเดินทางเข้าญี่ปุ่น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 พ.ค. 64 เป็นต้นไป เพื่อรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในอินเดีย มาตรการดังกล่าวมีผลบังคับใช้กับชาวต่างชาติที่มีสถานะพำนักในญี่ปุ่นด้วย ทั้งผู้ที่มีสถานะพำนักระยะยาว ผู้ที่มีคู่สมรสหรือบุตรชาวญี่ปุ่น เป็นต้น อย่างไรก็ดี ชาวญี่ปุ่นที่เดินทางมาจาก 3 ประเทศดังกล่าว ยังสามารถเดินทางเข้าญี่ปุ่นได้ โดยจำเป็นต้องเฝ้าระวังอาการในสถานที่กักตัวที่สถานอนามัยญี่ปุ่นจัดเตรียมไว้ และตรวจหาเชื้อโควิด-19 เป็นระยะอย่างต่อเนื่องในระหว่างกักตัว