สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2564

14/05/2021

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2564

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 13 พฤษภาคม 2564) 666,851 คน (เพิ่มขึ้น 6,880 คน)

- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 1,010 คน จังหวัดโอซากา 761 คน จังหวัดฮอกไกโด 712 คน จังหวัดไอจิ 624 คน จังหวัดฟูกูโอกะ 502 คน

- ผู้เสียชีวิตสะสม 11,302 คน (เพิ่มขึ้น 101 คน)

- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 1,214 คน

- ผู้ที่รักษาหายสะสม 573,913 คน (5,355 คน)

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/

รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

พัฒนาการและมาตรการสำคัญ
- นาย NISHIMURA Yasutoshi รัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ระบุว่า รัฐบาลญี่ปุ่นจะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพิ่มในอีก 3 จังหวัด ได้แก่ จ.ฮอกไกโด จ.โอกายามะ และ จ.ฮิโรชิมะ ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2564 (รวมเป็น 9 จังหวัด) และจะประกาศมาตรการกึ่งฉุกเฉิน “มัมโบ” เพิ่มใน 3 จังหวัด ได้แก่ จ. กุมมะ จ.อิชิคาวะ และ จ.คุมาโมโตะ ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. ถึง 13 มิ.ย. 2564 (รวมมาตรการมัมโบทั้งหมด 11 จังหวัด) ทั้งนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นจะประกาศมาตรการดังกล่าวอย่างเป็นทางการในเย็นวันที่ 14 พ.ค. 2564