สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2564

17/05/2021

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2564

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 16 พฤษภาคม 2564) 684,790 คน (เพิ่มขึ้น 5,261 คน)

- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดโอซากา 620 คน กรุงโตเกียว 542 คน จังหวัดไอจิ 522 คน จังหวัดฟูกูโอกะ 505 คน จังหวัดฮอกไกโด 491 คน

- ผู้เสียชีวิตสะสม 11,524 คน (เพิ่มขึ้น 47 คน)

- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 1,223 คน

- ผู้ที่รักษาหายสะสม 590,044 คน (16,131คน)

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/

รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

พัฒนาการและมาตรการสำคัญ
- กระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นจะเปิดให้ประชาชนที่อายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไปในกรุงโตเกียว จังหวัดโอซากา และจังหวัดโดยรอบ ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนซึ่งดำเนินการโดยกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่น มาตรการดังกล่าวเพิ่มเติมจากการลงทะเบียนตรงกับท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่ในปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งให้ญี่ปุ่นสามารถฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนได้รวดเร็วขึ้น ประชาชนใน 23 เขตในกรุงโตเกียวและเมืองโอซากาสามารถเริ่มลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์และแอพลิเคชั่น LINE ได้ก่อนพื้นที่อื่น ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. 2564 เป็นต้นไป และเริ่มฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค. 2564 ก่อนที่จะขยายไปยังพื้นที่อื่น ๆ
- นาย NAKAYAMA Yasuhide รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่น แถลงว่า มีวัคซีนเพียงพอสำหรับทุกคน จึงขอให้ประชาชนไม่ตื่นตระหนกและไม่ลงทะเบียนซ้ำ หากได้เคยลงทะเบียนไว้ก่อนหน้ากับท้องถิ่นที่ตนอาศัยไว้อยู่แล้ว