สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2564

18/05/2021

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2564

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 17 พฤษภาคม 2564) 688,464 คน (เพิ่มขึ้น 3,680 คน)

- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 419 คน จังหวัดโอซากา 382 คน จังหวัดฮอกไกโด 372 คน จังหวัดไอจิ 362 คน จังหวัดฟูกูโอกะ 282 คน

- ผู้เสียชีวิตสะสม 11,640 คน (เพิ่มขึ้น 116 คน)

- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 1,227 คน

- ผู้ที่รักษาหายสะสม 595,177 คน (5,133 คน)

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/

รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

พัฒนาการและมาตรการสำคัญ
- จังหวัดโอกินาวะและจังหวัดกิฟุประสงค์จะขอให้รัฐบาลกลางประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินภายในจังหวัด โดยเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2564 จังหวัดกิฟุได้ยื่นเรื่องดังกล่าวต่อรัฐบาลกลางแล้ว ส่วนจังหวัดโอกินาวะจะนำเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมของจังหวัดในวันที่ 18 พ.ค. 2564 นอกจากนี้ จังหวัดอิบารากิได้ยื่นขอให้รัฐบาลประกาศสถานการณ์กึ่งฉุกเฉิน “มัมโบ” ภายในจังหวัดด้วยเช่นกัน
- กระทรวงสาธารณสุขฯ ญี่ปุ่น จะหารือกันในวันที่ 20 พ.ค. 2564 เกี่ยวกับการรับรองวัคซีนของ บ. Moderna และ บ. AstraZeneca หากที่ประชุมเห็นชอบ กระทรวงสาธารณสุขฯ ก็จะอนุมัติการใช้วัคซีนเป็นกรณีพิเศษ หลังทำการทดลองที่ลดขั้นตอนลงให้ง่ายขึ้น