สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

21/05/2021

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 20 พฤษภาคม 2564) 705,221 คน (เพิ่มขึ้น 5,721 คน)

- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 843 คน จังหวัดฮอกไกโด 681 คน จังหวัดไอจิ 633 คน จังหวัดโอซากา 501 คน จังหวัดฟูกูโอกะ 399 คน

- ผู้เสียชีวิตสะสม 12,065 คน (เพิ่มขึ้น 106 คน)

- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 1,288 คน

- ผู้ที่รักษาหายสะสม 615,324 คน (6,238 คน)

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/

รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

พัฒนาการและมาตรการสำคัญ
- ในวันที่ 21 พ.ค. 2564 นรม.ซูกะ จะร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการเพื่อหารือเรื่องการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใน จ.โอกินาวะ โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค. ถึง 20 มิ.ย. 2564 หากที่ประชุมเห็นชอบจะทำให้มีจังหวัดที่อยู่ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินรวมทั้งสิ้น 10 จังหวัด

- เมื่อคืนวันที่ 20 พ.ค. 2564 คณะอนุกรรมการของกระทรวงสาธารณสุขฯ ญี่ปุ่น ได้อนุมัติการใช้วัคซีนของ บ. Moderna และ บ. AstraZeneca ในญี่ปุ่น และคาดว่าจะได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการจากนาย TAMURA Norihisa รมต. ว่าการกระทรวงสาธารณสุขฯ ในวันที่ 21 พ.ค. 2564 วัคซีนทั้งสองชนิดสามารถฉีดให้กับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยวัคซีนของ บ. Moderna จะเว้นระยะห่าง 4 อาทิตย์ระหว่าง 2 เข็ม ส่วนของ บ. AstraZeneca จะเว้นระยะห่าง 4-8 อาทิตย์ ระหว่างเข็มแรกกับเข็มที่ 2