สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2564

25/05/2021

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2564

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 24 พฤษภาคม 2564) 722,226 คน (เพิ่มขึ้น 2,712 คน)

- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดฮอกไกโด 366 คน กรุงโตเกียว 340 คน จังหวัดไอจิ 280 คน จังหวัดคานากาวะ 219 คน จังหวัดโอซากา 216 คน

- ผู้เสียชีวิตสะสม 12,407 คน (เพิ่มขึ้น 85 คน)

- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 1,300 คน

- ผู้ที่รักษาหายสะสม 639,887 คน (5,784 คน)

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/

รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

พัฒนาการและมาตรการสำคัญ
- เมื่อ 24 พ.ค. 2564 กต.สหรัฐฯ ยกระดับคำเตือนการเดินทางไปยังญี่ปุ่นขึ้นเป็นระดับ 4 (ห้ามเดินทาง) ซึ่งเป็นระดับสูงสุด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในญี่ปุ่นอยู่ในระดับสูงมาก
- นาง KOIKE Yuriko ผู้ว่าราชการกรุงโตเกียว เปิดเผยว่า กรุงโตเกียววางแผนที่จะเปิดศูนย์ฉีดวัคซีนขนาดใหญ่ของกรุงโตเกียวที่ตลาดปลา Tsukiji เพิ่มเติมจากศูนย์ฉีดวัคซีนขนาดใหญ่ของรัฐบาลที่ดำเนินการโดยกองกำลังป้องกันตนเอง โดยจะให้ความสำคัญอันดับแรกกับกลุ่มผู้ที่มีหน้าที่ปกป้องความปลอดภัยของประชาชน เช่น ตำรวจ และนักดับเพลิง ขณะเดียวกัน จังหวัดต่าง ๆ ก็แสดงความพร้อมที่จะจัดตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนของตนเองขึ้นเช่นกัน เพื่อเร่งให้สามารถฉีดวัคซีนในประเทศได้รวดเร็วขึ้น ทั้งนี้ สืบเนื่องจากขณะนี้ สัดส่วนผู้ที่ได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็มในญี่ปุ่นมีเพียงร้อยละ 4.37 ของประชากรทั้งหมดเท่านั้น ซึ่งต่ำที่สุดในบรรดาประเทศพัฒนาแล้ว