สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2564

12/07/2021

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 11 กรกฎาคม 2564) 820,584 คน (เพิ่มขึ้น 2,032 คน)

- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 614 คน จังหวัดคานากาวะ 389 คน จังหวัดชิบะ 183 คน จังหวัดโอซากา 167 คน และจังหวัดไซตามะ 163 คน

- ผู้เสียชีวิตสะสม 14,957 คน (เพิ่มขึ้น 6 คน)

- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 425 คน

- ผู้ที่รักษาหายสะสม 784,992 คน (เพิ่มขึ้น 1,545 คน)

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/

รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

พัฒนาการและมาตรการสำคัญ
- นาย KATO Katsunobu เลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นเปิดเผยว่า กำลังพิจารณาจัดการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ณ ท่าอากาศยานภายในประเทศสำหรับผู้ที่จะเดินทางไป จ. ฮอกไกโด และโอกินาวะ และประสงค์ขอรับการตรวจ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดจากการเดินทางข้ามจังหวัด

- ที่ประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศญี่ปุ่นผ่านระบบออนไลน์เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2564 ได้หารือเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดจากการจัดโอลิมปิกและหลังจากนั้นซึ่งเป็นช่วงเวลาปิดภาคเรียนและวันหยุดยาวฤดูร้อนที่ชาวญี่ปุ่นมักเดินทางกลับภูมิลำเนา และจะสรุปข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลต่อไป 

- นาย KONO Taro รัฐมนตรีด้านการบริหารจัดการวัคซีนร้องขอให้รัฐบาลท้องถิ่นปรับปริมาณการให้บริการฉีดวัคซีนให้เหมาะสมกับจำนวนวัคซีนที่มีอยู่ โดยปัจจุบันปริมาณการฉีดวัคซีน Pfizer โดยรัฐบาลท้องถิ่นทั่วประเทศอยู่ที่ 1.4 ล้านโดส/วัน แต่ปริมาณการจัดหาวัคซีนตั้งแต่เดือน ส.ค. - ก.ย. 2564 จะลดลงเหลือน้อยกว่า 1 ล้านโดส/วัน ซึ่งนาย KONO เห็นว่าปริมาณการให้บริการฉีดวัคซีนที่เหมาะสมอยู่ที่ระดับ 1.2 ล้านโดส/วัน 

- เมื่อ 9 ก.ค. 2564 รัฐบาลญี่ปุ่นได้จัดตั้งคณะทำงานด้านสาธารณสุขพร้อมรับยุค Post-Covid และเปิดประชุมเป็นครั้งแรกโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของ Universal Health Coverage 

- นาง KOIKE Yuriko ผู้ว่าราชการกรุงโตเกียวกล่าวในการแถลงข่าวเมื่อ 9 ก.ค. 2564 ว่า จะประสานกับรัฐบาลเพื่อดำเนินการให้สามารถจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหารที่ให้ความร่วมมือกับมาตรการของกรุงโตเกียวระหว่างการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินให้ได้เร็วขึ้นTags:   COVID-19