สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2564

13/07/2021

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 12 กรกฎาคม 2564) 822,088 คน (เพิ่มขึ้น 1,506 คน) 

- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 502 คน จังหวัดคานากาวะ 280 คน จังหวัดชิบะ 114 คน จังหวัดไซตามะ 110 คน และจังหวัดโอซากา 105 คน 
- ผู้เสียชีวิตสะสม 14,960 คน (เพิ่มขึ้น 3 คน) 
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 432 คน 
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 786,581 คน (เพิ่มขึ้น 1,589 คน) 

 รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/ 
 รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/ 

 พัฒนาการที่สำคัญ 
- นาย KATO Katsunobu เลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นประกาศอย่างเป็นทางการว่า จะเริ่มเปิดลงทะเบียนขอรับ Vaccine Passport ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. 2564 โดยจะประกาศรายชื่อประเทศที่จำเป็นต้องใช้เอกสารดังกล่าวทางเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นในโอกาสแรก สำหรับการแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนภายในประเทศสามารถใช้ใบรับรองการฉีดวัคซีนที่มีอยู่แล้วได้ 

- บริษัท Daiichi-Sankyo อยู่ระหว่างเตรียมการทดลองวัคซีนที่ผลิตภายในประเทศด้วยเทคโนโลยี mRNA ภายในปีนี้กับผู้ทดลองจำนวนกว่าพันคน โดยมีเป้าหมายการผลิตใช้จริงในปีงบประมาณ 2565 

- กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเริ่มประชาสัมพันธ์องค์กร NPO ที่ให้บริการปรึกษาปัญหาแก่ชาวญี่ปุ่นในต่างประเทศที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ทางออนไลน์ 24 ชั่วโมง โดยปัจจุบันมี 5 องค์กร และชาวญี่ปุ่นในต่างประเทศสามารถประสานกับองค์กรเหล่านั้นได้ หากต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน 

- ผู้ประกอบการร้านอาหารที่เน้นการจำหน่ายสุรา (Izakaya) เร่งอบรมให้ความรู้และฝึกหัดพนักงาน รองรับการปรับเปลี่ยนรูปแบบร้านอาหารไปเป็นร้านซูชิ หรือร้านยากิโทริ (อาหารปิ้งย่างเสียบไม้) เนื่องจากผลประกอบการลดลงจากมาตรการป้องกันการระบาดของ COVID-19Tags:   COVID-19