สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2564

14/07/2021

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 13 กรกฎาคม 2564) 824,473 คน (เพิ่มขึ้น 2,386 คน) 

- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 830 คน จังหวัดคานากาวะ 308 คน จังหวัดโอซากา 225 คน จังหวัดชิบะ 180 คน และจังหวัดไซตามะ 179 คน 
- ผู้เสียชีวิตสะสม 14,978 คน (เพิ่มขึ้น 18 คน) 
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 424 คน - ผู้ที่รักษาหายสะสม 788,131 คน (เพิ่มขึ้น 1,544 คน) 

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/ 
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/ 

พัฒนาการที่สำคัญ 
- กระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นมีกำหนดประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาการรักษาการติดเชื้อ COVID-19 ด้วยแอนติบอดี 2 ชนิดรวมกัน คือ casirivimab และ imdevimab ในวันที่ 19 ก.ค. 2564 ซึ่งหากได้รับอนุมัติจะถือเป็นเวชภัณฑ์ที่ใช้รักษาอาการติดเชื้อ COVID-19 ในญี่ปุ่นเป็นชนิดที่ 4 นอกเหนือจาก Remdesivir, Dexamethasone และ Baricitinib ทั้งนี้ เมื่อเดือน พ.ย. 2563 องค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ ได้อนุมัติแอนติบอดีดังกล่าวสำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉิน รวมทั้งใช้รักษาอดีต ปธน. ทรัมป์ 

- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการภายในญี่ปุ่นเปิดเผยว่า ญี่ปุ่นน่าจะบรรลุเป้าหมายการฉีดวัคซีนให้กลุ่มผู้สูงอายุมากกว่า 65 ปี ได้ครบถ้วนภายในเดือน ก.ค. 2564 โดย ณ วันที่ 11 ก.ค. 2564 มีผู้สูงอายุมากกว่า 65 ปีได้ฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้วร้อยละ 76 

- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นประกาศจะเริ่มให้ชาวญี่ปุ่นในต่างประเทศลงทะเบียนออนไลน์เพื่อขอรับการฉีดวัคซีนที่ท่าอากาศยานฮาเนดะหรือนาริตะตั้งแต่วันที่ 19 ก.ค. 2564 และสามารถเดินทางมาฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2564 ถึงต้นเดือน ม.ค. 2565