สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2564

15/07/2021

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 14 กรกฎาคม 2564) 827,667 คน (เพิ่มขึ้น 3,194 คน) 

- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 1,149 คน (กลับมาเกินพันคนอีกครั้งนับจาก 13 พ.ค.) จังหวัดคานากาวะ 361 คน จังหวัดโอซากา 349 คน จังหวัดไซตามะ 243 คน และจังหวัดชิบะ 208 คน - ผู้เสียชีวิตสะสม 14,998 คน (เพิ่มขึ้น 20 คน) 
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 412 คน 
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 789,905 คน (เพิ่มขึ้น 1,764 คน) 

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/ 
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/ 

พัฒนาการที่สำคัญ 
- นักกีฬารักบี้และคณะจากแอฟริกาใต้ที่เดินทางถึงท่าอากาศยานนาริตะเมื่อคืนวันที่ 13 ก.ค. 2564 จำนวน 18 คนจาก 21 คน ถูกจัดให้เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 เนื่องจากมีผู้โดยสารในเที่ยวบินเดียวกันมีผลตรวจเชื้อเป็นบวก แม้ว่าคณะนักกีฬา 18 คนจะมีผลตรวจเชื้อเป็นลบ แต่ก็จำเป็นต้องกักตัวที่กรุงโตเกียวและยังไม่มีกำหนดเดินทางไปเก็บตัวที่ จ. คาโกชิมะ ตามแผนเดิม 

- Sanofi บริษัทเวชภัณฑ์ของฝรั่งเศสประกาศว่า ได้เริ่มทดลองวัคซีนประเภท recombinant protein subunit vaccine ในมนุษย์ขั้นสุดท้ายในประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค. 2564 หากผ่านการรับรองจากทางการญี่ปุ่นแล้ว บริษัทฯ มีแผนจะผลิตวัคซีนดังกล่าวในโรงงานที่ จ. กิฟุ 

- ยอดการอนุมัติเงินกู้เร่งด่วนและเงินกู้ทั่วไปไร้ดอกเบี้ยสำหรับครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ตั้งแต่ 25 มี.ค. 2563 – 3 ก.ค. 2564 มีจำนวนกว่า 2,430,000 ครัวเรือน คิดเป็นมูลค่า 1.472 ล้านล้านเยน ซึ่งสูงกว่าการให้เงินกู้ช่วยเหลือช่วงวิกฤตเลห์แมนเมื่อปีงบประมาณ 2552 – 2553 ที่มีจำนวน 106,000 ครัวเรือนและมีมูลค่า 4.9 หมื่นล้านเยน อย่างไรก็ดี รัฐบาลจำเป็นต้องพิจารณามาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมกรณีที่ผู้กู้เงินไม่สามารถใช้คืนได้Tags:   COVID-19