สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2564

16/07/2021

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 15 กรกฎาคม 2564) 831,080 คน (เพิ่มขึ้น 3,418 คน) 

- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 1,308 คน จังหวัดคานากาวะ 403 คน จังหวัดไซตามะ 328 คน จังหวัดโอซากา 324 คน และจังหวัดชิบะ 253 คน 
- ผู้เสียชีวิตสะสม 15,016 คน (เพิ่มขึ้น 18 คน) - ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 396 คน 
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 791,751 คน (เพิ่มขึ้น 1,839 คน) 

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/ 
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/ 

พัฒนาการที่สำคัญ 

- นรม.ซูกะ สำรวจการบริหารจัดการคนเข้าเมืองที่ท่าอากาศยานนาริตะเมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2564 โดยกำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัดเนื่องจากจะมีนักกีฬาจากต่างประเทศเดินทางเข้าประเทศจำนวนมาก และได้ย้ำกับประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากลให้ดำเนินการตามมาตรการ Bubble และประสานกับคณะทำงานโอลิมปิกของญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิด 

- สธ.ญี่ปุ่น เตรียมปรับลดเกณฑ์อายุผู้ที่สามารถรับวัคซีน Moderna เป็น 12 ปี (จากเดิม 18 ปี) เนื่องจากได้รับรายงานการรับรองประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการฉีดให้แก่เด็กอายุ 12 – 17 ปี ในสหรัฐฯ ทั้งนี้ สธ. ญี่ปุ่นจะรายงานต่อคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญในวันที่ 19 ก.ค. 2564 และเริ่มให้บริการต่อไปTags:   COVID-19