สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2564

19/07/2021

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 18 กรกฎาคม 2564) 841,499 คน (เพิ่มขึ้น 3,103 คน) 

- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 1,008 คน จังหวัดคานากาวะ 460 คน จังหวัดไซตามะ 287 คน จังหวัดโอซากา 262 คน และจังหวัดชิบะ 254 คน 
- ผู้เสียชีวิตสะสม 15,049 คน (เพิ่มขึ้น 3 คน) 
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 378 คน 
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 797,208 คน (เพิ่มขึ้น 1,817 คน) 

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/ 
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/ 

พัฒนาการที่สำคัญ 

- นรม.ซูกะ กล่าวผ่านรายการ “Wake Up” สถานีโทรทัศน์ Yomiuri TV ถึงเป้าหมายการฉีดวัคซีนแก่ผู้แสดงความประสงค์ทุกคนให้เสร็จสิ้นภายในช่วงเดือน ต.ค. - พ.ย. 64 โดยจะฉีดให้ได้ถึงร้อยละ 50 ภายในเดือน ก.ค. นี้ ปัจจุบันญี่ปุ่นสามารถฉีดวัคซีนได้วันละ 1.2 ล้านโดส ซึ่งมากกว่าที่ประเมินไว้ตอนต้น แม้ว่าจะมีคำวิจารณ์ต่อการจัดหาวัคซีนได้ไม่เพียงพอ 

- นาย KONO Taro รัฐมนตรีด้านการบริหารจัดการวัคซีนกล่าวในรายการ Sunday Debate สถานีโทรทัศน์ NHK ว่า รัฐบาลญี่ปุ่นได้เริ่มหารือเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ว่าจำเป็นหรือไม่ และจะมีแผนการดำเนินงานในปี 2565 อย่างไร 

- คณะกรรมการจัดการแข่งขันโอลิมปิกญี่ปุ่นเปิดเผยข้อมูลการตรวจพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในหมู่บ้านนักกีฬาเป็นครั้งแรก โดยเมื่อวันที่ 16 ก.ค. 64 มีผู้ติดเชื้อ 1 ราย เป็นเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และเมื่อวันที่ 17 ก.ค. 64 มีผู้ติดเชื้อ 2 ราย เป็นนักกีฬาต่างชาติ ซึ่งต่างอยู่ระหว่างการกักตัว ทั้งนี้ ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ติดเชื้อTags:   COVID-19