สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2564

20/07/2021

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 19 กรกฎาคม 2564) 843,827 คน (เพิ่มขึ้น 2,329 คน) 

- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 727 คน จังหวัดคานากาวะ 412 คน จังหวัดชิบะ 234 คน จังหวัดโอซากา 224 คน และจังหวัดไซตามะ 199 คน 
- ผู้เสียชีวิตสะสม 15,062 คน (เพิ่มขึ้น 12 คน) 
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 392 คน 
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 799,062 คน (เพิ่มขึ้น 1,854 คน) 

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/ 
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/ 

พัฒนาการที่สำคัญ 

- นาย OMI Shigeru ประธานคณะกรรมการด้านการป้องกัน COVID-19 ได้ร้องขอให้ประชาชนงดเว้นการเดินทางข้ามจังหวัดในช่วงระยะเวลา 2 เดือน ซึ่งคาบเกี่ยวการจัดการแข่งขันโอลิมปิกและวันหยุดยาวฤดูร้อน ขณะเดียวกัน รัฐบาลญี่ปุ่นได้ร้องขอให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน work from home ตั้งแต่ 19 ก.ค. 2564 เป็นเวลา 7 สัปดาห์ 
- จังหวัดชิสึโอกะ และเมืองอาตามิ ได้จัดฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ประสบภัยดินถล่มที่อพยพอยู่ในโรงแรมชั่วคราวและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการฟื้นฟูความเสียหายของเมืองจากเหตุการณ์ดินถล่มอาจต้องใช้เวลานานTags:   COVID-19