สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2564

22/07/2021

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 21 กรกฎาคม 2564) 852,528 คน (เพิ่มขึ้น 4,943 คน) 

- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 1,832 คน จังหวัดคานากาวะ 522 คน จังหวัดโอซากา 491 คน จังหวัดไซตามะ 381 คน และจังหวัดชิบะ 302 คน 
- ผู้เสียชีวิตสะสม 15,102 คน (เพิ่มขึ้น 20 คน) 
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 390 คน 
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 803,681 คน (เพิ่มขึ้น 2,323 คน) 

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/ 
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/ 

พัฒนาการที่สำคัญ 

- เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2564 ที่ประชุมการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 กรุงโตเกียวประเมินว่า การแพร่ระบาดจะทวีความรุนแรงสูงกว่าการระบาดระลอกที่ 3 โดยคาดว่าจะมียอดผู้ติดเชื้อใหม่ในวันที่ 3 ส.ค. 2564 ถึง 2,598 คน และขอให้สถานพยาบาลเตรียมพร้อมต่อภาวะแออัดทางการแพทย์ 

- นาย KATO Katsunobu เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ผู้นำ 15 ประเทศและรัฐมนตรีด้านการกีฬากว่า 70 ประเทศมีกำหนดเดินทางมาร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก พร้อมเน้นย้ำถึงความสำคัญของการดำเนินความสัมพันธ์ทางการทูตผ่านการจัดโอลิมปิก 

- สธ.ญี่ปุ่น ได้มีมติเห็นพ้องร่วมกับกว่า 30 ประเทศ เช่น สหรัฐฯ และสหภาพยุโรป ที่จะลดจำนวนอาสาสมัครในการทดลองวัคซีนขั้นสุดท้าย เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ได้รับวัคซีนแล้วเป็นจำนวนมาก โดยจะใช้วิธีตรวจสอบปริมาณ Neutralizing antibody (NAb) หลังฉีดวัคซีนแทนการรวบรวมอาสาสมัคร ทั้งนี้ ญี่ปุ่นอยู่ระหว่างการพัฒนาวัคซีน 4 ตัว ได้แก่ DNA Vaccine ของบริษัท AnGes วัคซีนโปรตีนดัดแปลงสารพันธุกรรม (viral vector vaccine) ของบริษัท Shionogi วัคซีน mRNA ของบริษัท Daiichi-Sankyo และวัคซีนเชื้อตายของบริษัท KM BiologicsTags:   COVID-19