สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2564

26/07/2021

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 25 กรกฎาคม 2564) 870,737 คน (เพิ่มขึ้น 5,020 คน) 

- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 1,763 คน จังหวัดคานากาวะ 531 คน จังหวัดไซตามะ 449 คน จังหวัดโอซากา 471 คน และจังหวัดชิบะ 279 คน 
- ผู้เสียชีวิตสะสม 15,128 คน (เพิ่มขึ้น 4 คน) 
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 448 คน 
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 814,024 คน (เพิ่มขึ้น 3,135 คน) 

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/ 
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/ 

พัฒนาการที่สำคัญ 

- Toyota เปิดเผยว่าจะปิดโรงงานของบริษัท Toyota Auto Body ใน จ. ไอจิ ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ค. 2564 เป็นเวลา 5 วัน เนื่องจากโรงงานผลิตชิ้นส่วนในเวียดนามได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 และโรงงานประกอบรถยนต์ในไทย 3 แห่งได้หยุดทำการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค. 2564 เนื่องจากบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนในไทยหยุดทำการจากสถานการณ์การระบาดเช่นเดียวกัน 

- Japan Productivity Center เปิดเผยผลสำรวจเกี่ยวกับความพึงพอใจจากการทำงานจากบ้านว่าระดับความพึงพอใจลดลงจากการสำรวจครั้งที่ผ่านมาเมื่อเดือน เม.ย. 2564 จากร้อยละ 75 เหลือร้อยละ 70 โดยเป็นไปได้ว่าผู้คนอาจรู้สึกเหนื่อยล้ากับการทำงานจากบ้านTags:   COVID-19