สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

23/07/2021

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 22 กรกฎาคม 2564) 857,921 คน (เพิ่มขึ้น 5,397 คน) 

- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 1,979 คน จังหวัดคานากาวะ 631 คน จังหวัดไซตามะ 510 คน จังหวัดโอซากา 461 คน และจังหวัดชิบะ 343 คน 
- ผู้เสียชีวิตสะสม 15,108 คน (เพิ่มขึ้น 6 คน) - ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 392 คน 
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 806,202 คน (เพิ่มขึ้น 2,521 คน) 

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/ 
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/ 

พัฒนาการที่สำคัญ 

- ที่ประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญ สธ. ญี่ปุ่น รายงานว่า ปัจจุบันยังไม่มีผู้เสียชีวิตหลังรับวัคซีน COVID-19 รายใดที่แพทย์ลงความเห็นว่าเป็นการเสียชีวิตจากการรับวัคซีน โดย ณ วันที่ 11 ก.ค. 2564 มีผู้เสียชีวิตหลังรับวัคซีน 667 คน จากผู้ได้รับวัคซีนทั้งสิ้น 37.6 ล้านคน หรือคิดสัดส่วนแบ่งตามประเภทวัคซีนเป็นวัคซีน Pfizer 18.3 คนต่อ 1 ล้านคน และวัคซีน Moderna 2.8 คนต่อ 1 ล้านคน 

- ผลการวิเคราะห์การแพร่ระบาดของ COVID-19 พบว่า การระบาดของสายพันธุ์เดลต้าในกรุงโตเกียวและปริมณฑลคิดเป็นร้อยละ 60 ขณะที่ จ. ฮอกไกโด มีสัดส่วนถึงกว่าร้อยละ 90 ซึ่งทางการญี่ปุ่นขอความร่วมมือประชาชนอยู่บ้านระหว่างช่วงวันหยุดยาวสุดสัปดาห์นี้และช่วงวันหยุดฤดูร้อน 

- นรม. Suga และนาย KONO Taro รัฐมนตรีด้านการบริหารจัดการวัคซีนมีกำหนดหารือกับ CEO ของบริษัท Pfizer ในวันที่ 23 ก.ค. 2564 เพื่อขอให้จัดส่งวัคซีนเร็วกว่ากำหนดเดิมเนื่องจากไม่เพียงพอต่อปริมาณความต้องการในส่วนท้องถิ่นของญี่ปุ่นTags:   COVID-19