สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2564

27/07/2021

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 26 กรกฎาคม 2564) 875,427 คน (เพิ่มขึ้น 4,692 คน)
- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 1,429 คน จังหวัดคานากาวะ 540 คน จังหวัดชิบะ 509 คน จังหวัดไซตามะ 449 คน และจังหวัดโอซากา 374 คน
- ผู้เสียชีวิตสะสม 15,140 คน (เพิ่มขึ้น 12 คน)
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 466 คน
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 816,875 คน (เพิ่มขึ้น 2,849 คน)

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/ 
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/ 

พัฒนาการที่สำคัญ 

- รัฐบาลท้องถิ่นญี่ปุ่นได้เริ่มเปิดให้ผู้ประสงค์มี Vaccine Passport ลงทะเบียนได้ที่สำนักงานท้องถิ่นที่ตนมีชื่อเป็นผู้มีถิ่นพำนักตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. 2564 โดยขอให้ประชาชนพิจารณาความจำเป็นเฉพาะกรณีที่ต้องเดินทางเข้าประเทศที่ต้องใช้เพื่อหลีกเลี่ยงความแออัดในการเข้ารับบริการ อย่างไรก็ดี นาย KATO Katsunobu เลขาธิการคณะรัฐมนตรีกล่าวว่า ญี่ปุ่นยังอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลจากนานาชาติเพื่อพิจารณาว่าจะนำ Vaccine Passport มาใช้ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นหรือไม่

- บริษัท Shionogi ได้เริ่มการทดลองยารักษาการติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งมีสรรพคุณลดความรุนแรงของอาการโดยควบคุมการขยายตัวของเชื้อไวรัสและลดไข้ โดยได้ทดลองระยะที่ 1 เพื่อศึกษาด้านความปลอดภัยเมื่อ 22 ก.ค. 2564 

- กรุงโตเกียวจะเริ่มจัดสรรเงินช่วยเหลือล่วงหน้าให้แก่ผู้ประกอบการที่ร่วมมือลดระยะเวลาทำการในช่วงการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินครั้งที่ 4 ตั้งแต่สัปดาห์นี้ ในขณะที่เพิ่งเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือสำหรับผู้ประกอบการที่ร่วมมือลดระยะเวลาทำการช่วงการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินครั้งที่ 3 (12 พ.ค. – 20 มิ.ย. 2564) ในช่วงบ่ายวันที่ 26 ก.ค. 2564Tags:   COVID-19