สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2564

29/07/2021

- ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 28 กรกฎาคม 2564) 892,628 คน (เพิ่มขึ้น 9,576 คน) 

- จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงโตเกียว 3,177 คน จังหวัดคานากาวะ 1,051 คน จังหวัดไซตามะ 870 คน จังหวัดโอซากา 798 คน และจังหวัดชิบะ 577 คน 
- ผู้เสียชีวิตสะสม 15,161 คน (เพิ่มขึ้น 8 คน) 
- ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง 522 คน 
- ผู้ที่รักษาหายสะสม 823,901 คน (เพิ่มขึ้น 3,750 คน) 

รายละเอียดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/ 
รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/ 

พัฒนาการที่สำคัญ 

- นาย KONO Taro รัฐมนตรีด้านการบริหารจัดการวัคซีนแจ้งว่า ได้ฉีดวัคซีนให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ประสงค์รับวัคซีนครบถ้วนแล้วเมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2564 ทั้งนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นได้เริ่มฉีดวัคซีนให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ตั้งแต่เดือน ก.พ. 2564 

- สธ. ญี่ปุ่น แจ้งว่า จะเผยแพร่รายละเอียดของบริษัทหรือมหาวิทยาลัยที่จัดฉีดวัคซีนให้บุคลากรและมีการทิ้งวัคซีน เช่น ชื่อหน่วยงาน จำนวนวัคซีนที่ทิ้ง สาเหตุ ฯลฯ ทางเว็บไซต์ของกระทรวง เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการเก็บรักษาวัคซีนโดยเรียนรู้จากกรณีศึกษาเหล่านี้ 

- ศูนย์ฉีดวัคซีนขนาดใหญ่ต่างๆ ในกรุงโตเกียวได้เริ่มติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีน โดยนำภาพวาดของการ์ตูนเรื่อง Golgo 13 มาดัดแปลง โดยคาดหวังให้ผู้มารับวัคซีนถ่ายภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ทาง social media โดยหวังให้ช่วยกระตุ้นให้มีผู้มารับการฉีดวัคซีนมากขึ้นTags:   COVID-19